Aktuālie projektu konkursi

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

PROJEKTU KONKURSS

Igaunijas – Latvijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Lietuvas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

URBACT III programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

INTERREG EUROPE programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Krievijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.