Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2007-2013

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam EKI ietvaros mērķis – veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

 

Detalizētā informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

 

Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas programmas dokuments (angļu valodā)

 

Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.enpi-cbc.eu/

 

Apkopojums par projektiem 2007.-2013.gadā