INTERREG PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM

2021.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta regulējums Kohēzijas politikas instrumentu ieviešanai.

Šeit apkopota informācija par visām Interreg programmām 2021.-2027.gadam Latvijā:

Arī turpmāk tiks saglabāta atsevišķa regula visām Interreg programmām, kas vienlaikus integrē specifiskus nosacījumus sadarbībai ar partnervalstīm uz ES ārējām robežām un nosaka nozīmīgākus aspektus:

  • Ievērot vadošā partnera principu un projektu kopīgās īstenošanas nosacījumus;
  • Nodrošināt partneru līdzfinansējuma principu;
  • Noteikt katrai programmai ierobežotu tematisko virzienu skaitu;
  • Atbalstīt gan nelielas investīcijas, gan daudzveidīgas sadarbības aktivitātes;
  • Veicināt “Interreg” zīmola izmantošanu un popularizēšanu sabiedrībā;
  • Sekmēt e-pārvaldību un elektronisko datu apmaiņu;
  • Būtiski vienkāršot projektu un programmu ieviešanu.

Par jauno Interreg programmu sagatavošanas procesu var uzzināt arī attiecīgās programmas mājaslapās vai sociālajos tīklos.

Starp ES dalībvalstīm un partnervalstīm norisinās diskusija par katras programmas ģeogrāfisko un tematisko tvērumu, sadarbības virzieniem un atbalstāmajām darbībām, kā arī vadības sistēmu un projektu ieviešanas nosacījumiem. Diskusijā tiek iesaistīti arī soc.ekonomiskie partneri - ES dalībvalstu un partnervalstu nozaru ministrijas, reģioni, pašvaldības un nozīmīgas asociācijas. 

Vairāk par programmu teritoriju un tematisko tvērumu var uzzināt ŠEIT.

Interreg programmu dokumentu iesniegšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā plānota 2021.-2022.gadā, bet pirmie projektu konkursi tiks izsludināti jau 2021.gada nogalē – 2022.gada sākumā.

Projektu konkursu grafiks 2021.-2027.gadam

Sekojiet mūsu ziņām mājaslapā vai sociālajos medijos!