Kalendārs

Atjaunot
     
Atlasīt

Climathon Cēsis 2019

Climathon Cēsis 2019
 
25.oktobris
RTU Cēsu filiāle (Piebalgas ielā 3) 
climathon@climate-kic.org 

Cēsu novada pašvaldība un Rīgas Tehniskā universitāte aicina 25. oktobrī piedalīties 24 stundu hakatonā “Climathon Cēsis 2019”, kas norisināsies RTU Cēsu filiālē un būs veltīts tam, kā analizēt un mērīt klimata pārmaiņu ietekmi uz Cēsu pilsētas zaļām teritorijām (īpaši vērtējot Gaujas ieleju) un to, kā tūrisma attīstība pilsētā var mijiedarboties ar ekosistēmu pakalpojumiem.
 

 

Hakatons tiek organizēts EIT “Climate-KIC” starptautiskās inicatīvas “Climathon 2019” un Cēsu novada pašvaldības īstenotā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Augmented Urbans” gaitā.

Ir definēti divi tematiskie virzieni – “Ekosistēmu pakalpojumi un tūrisms” un “Klimats”. Abos virzienos mērķis ir meklēt jaunus rīkus un pakalpojumus, kas varētu risināt esošās problēmas un kas būtu vizualizējami ar 3D/XR/VR tehnoloģijām.

“Ekosistēmu pakalpojumu un tūrisma” virzienā dalībnieki tiek aicināti radīt rīkus, kas palīdzētu pašvaldībai izvērtēt un attīstīt tūrisma pakalpojumu klāstu vai attīstīt biznesa idejas ekosistēmu pakalpojumu izmantošanai un tūrisma slodzes mazināšanai. Ir daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, kā ekosistēmu pakalpojumi var palīdzēt videi draudzīgam, unikālam un uz kūrorta bāzes veidotam tūrismam, kā novērtēt esošās dabas vērtības un pielietot tās tūrisma produktu attīstīšanai, neradot tām papildu slodzi, kā pašvaldībai būt veiksmīgam mediatoram starp dabas aizsardzību un tūrisma radīto spiedienu.

“Klimata” virzienā tikmēr būs iespēja veidot rīkus, kas varētu palīdzēt atpazīt un novērtēt klimata riskus, reaģēt uz tiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un kāda ir pilsētas pielāgošanās spēja un prasības, kādas būtu jāizvirza pašvaldībai ekonomiskās darbības attīstīšanai. Dalībnieki aicināti izstrādāt risinājumus, kas palīdzēs pašvaldībai un/vai iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem individuāli reaģēt, pielāgoties un mazināt ietekmi uz klimatu.

Kas aicināti piedalīties?

Hakatonā aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlas un var palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus, tajā skaitā, programmētāji, programmatūras izstrādātāji, grafikas un saskarnes dizaineri, statistiķi, matemātiķi, datu zinātnieki un datu analītiķi, datu žurnālisti, datu kopienas aktīvisti, IT projektu vadītāji, GIS eksperti, UX / UI eksperti, vizualizācijas eksperti, zinātnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts ierēdņi, pašvaldību darbinieki, bibliotekāri utt.

Dalībniekiem jābūt 18 gadus veciem, jaunāki interesenti aicināti sazināties ar hakatona organizatoriem, lai uzzinātu dalības noteikumus.

Dalība hakatonā ir bezmaksas, dalībnieki var pieteikties gan individuāli, gan komandās. Reģistrēties hakatonam iespējams mājaslapā https://climathon.climate-kic.org/en/cesis līdz 18. oktobrim.

Veiksmīgāko risinājumu autori saņems balvas no koprades mājas “Skola6”, Vides Risinājumu Institūta, “Tech Chill”, kā arī iespēju attīstīt ideju projekta “Augmented Urbans” gaitā.


 

Skatīt vairāk