Kalendārs

Atjaunot
     
Atlasīt

Informatīvs pasākums par INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam (otrais projektu konkurss)

 
10:00 - 13:00
1.marts
67026472
Tiešsaistes platforma TEAMS 
Ilga Gruševa 
ilga.gruseva@varam.gov.lv 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, aicina piedalīties tās organizētajā informatīvajā pasākumā par INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam un tās otro projektu konkursu, kā arī politikas apguves platformas piedāvātajām iespējām.

Pasākums notiks š.g. 1.martā tiešsaistes platformā TEAMS, laikā no plkst.10:00-13:00.

Pasākuma mērķis ir informēt par sadarbības iespējām INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam.

Pasākuma darba kārtība aplūkojama ŠEIT.

Reģistrēties pasākumam iespējams (līdz š.g. 27.februārim) ŠEIT.

Otrais projektu konkurss Programmā plānots: 15.03.2023.- 09.06.2023.

Lai sekmētu ES Kohēzijas politikas efektivitāti, Programma atbalstīs pieredzes apmaiņu, inovatīvu pieeju izmantošanu un kapacitātes veidošanu ar mērķi veicināt reģionālās attīstības politikas, tai skaitā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu. Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem. Rezultātā tiks stiprināta ES reģionu un dalībvalstu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija un izaugsme.

Programmas teritorija ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums  Programmai ir 379 milj. eiro. 

Vairāk informācijas par INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu: https://www.interregeurope.eu/.

Aicinām izplatīt informāciju par informatīvo pasākumu visiem potenciālajiem interesentiem.

Skatīt vairāk