Holistiska pieeju ilgtspējīgu transporta risinājumu plānošanai un pārvaldībai pilsētu teritorijās un piepilsētā

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
20.09.2018
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare
Projekta Nr.:
R3.164
Projekta nosaukums:
Holistiska pieeju ilgtspējīgu transporta risinājumu plānošanai un pārvaldībai pilsētu teritorijās un piepilsētā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
HUPMOBILE
Kopējais projekta partneru skaits:
28
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
2022562.65
Kopējais projekta budžets, EUR:
2566255
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
HUPMOBILE partnerības kopīgais izaicinājums ir divējāds: pirmkārt, mobilitāte un ilgtspējība pārāk bieži izslēdz viens otru, īpaši, apsverot privāto automašīnu izmantošanu. Pretēji, videi draudzīgi mobilitātes risinājumi bieži ir vietējā līmenī un joprojām izmēģinājuma stāvoklī. Otrkārt, vietējām pašvaldībām bieži trūkst spēju novērtēt pastāvošo un nākotnes ilgtspējīgā transporta inovāciju ietekmi uz transporta sistēmu. Projekta mērķis ir nodrošināt holistisku pieeju ilgtspējīgu transporta risinājumu plānošanai, īstenošanai, optimizācijai un pārvaldībai pilsētu teritorijās un to tuvumā. Mobilitāte šajā kontekstā ietver gan cilvēkus, gan preces (t.i., kravas, kravu loģistika). Konkrēti risinājumi inovāciju jomā ir videi nekaitīgāki loģistika un preču un pasažieru pārvadājumu kombinācijas (CIVITAS ECCENTRIC projekts); viedo satiksmes sistēmu (Integrated Transport Systems) pakalpojumi; instrumenti ieinteresēto personu līdzdalībai (Baltic Urban Lab, SUMBA projekts); jauni instrumenti transporta mobilitātes pārvaldībai (city.multimodal projekts) un mobilitātei kā pakalpojums (MaaS). Projekts ar mērķi ilgtspējīgai ietekmei fokusējas uz tā rezultātu pārnesamību. HUPMOBILE iznājums ir vispārīgs HUPMOBILE ietvars/sistēma kā modulārs tiešsaistes plānošanas rīks, kā arī dažādas mobilitātes koncepcijas, ko veicināt to izmantošanai. Visi iznākumi tiks testēti ar konkrētu plānošanas un pilota aktivitāšu palīdzību HUPMOBILE pilsētās. Veiksmīgākie un daudzsološākie risinājumi tiks iekļauti sistēmā. Galvenajām pilsētu mobilitātes ieinteresētajām pusēm, piemēram, pilsētu iestādēm, kā arī infrastruktūras nodrošinātājiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja novērtēt un integrēt inovatīvās mobilitātes iespējas to mobilitātes pārvaldības plānos un politikā. Šie plāni un politika būs vērsti uz pāreju no privāto automobiļu mobilitātes uz ilgtspējīgāku mobilitāti. HUPMOBILE sistēma ļaus plānot un īstenot labi funkcionējošu pilsētu un piepilsētu transporta saskarnes un saites, ņemot vērā dažādas transporta plūsmas vietējā kontekstā. Rezultātā tiks sekmēta valsts iestāžu un institūciju spēja ieviest videi draudzīgākus transporta risinājumus Baltijas jūras reģiona pilsētās un reģionos.
Projekts uzsākts:
01.01.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAalto UniversitySomija.N/A000
IesaistītaisCity of GdyniaPolija.N/A000
IesaistītaisFree and Hanseatic City of HamburgVācija.N/A000
IesaistītaisRīgas DomeLatvijaRīgas20145035550237000
IesaistītaisCity of TallinnIgaunija.N/A000
IesaistītaisCity of Turku and Union of the Baltic Cities -Sustainable Cities CommissionSomija.N/A000
IesaistītaisRoyal Institute of Technology (KTH)Zviedrija.N/A000
IesaistītaisITL DIGITAL LABIgaunija.N/A000