Inovatīvi risinājumi, lai atbalstītu Baltijas uzņēmumus produktu izstrādē un nodrošināt senioriem draudzīgu publisko telpu

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
20.09.2018
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
R3.170
Projekta nosaukums:
Inovatīvi risinājumi, lai atbalstītu Baltijas uzņēmumus produktu izstrādē un nodrošināt senioriem draudzīgu publisko telpu
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BaltSe@nioR 2.0
Kopējais projekta partneru skaits:
15
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1701750
Kopējais projekta budžets, EUR:
2127000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
BaltSe@nioR 2.0 apvieno dažādus dalībniekus (pašvaldības, universitātes, uzņēmumus, NVO), pārstāvot visas 8 BJR valstis un Krieviju, lai sadarbojoties palīdzētu reģionam tikt galā ar novecošanās izaicinājumu, nodrošinot draudzīgākas sabiedriskās telpas senioriem. Eiropa ir pasaulē vecākais reģions ar 23 no 25 pasaules vecākajām valstīm - 5 BJR valstis ir starp 10 vecākajām pasaulē! Tā kā pasaules novecošanās paātrinās, mēs saskaramies ar milzīgu sociālo un ekonomisko izaicinājumu. Uzņēmumi ir spiesti mainīt savu tirgus piedāvājumu un pielāgot to senioru vajadzībām. Ir jāattīsta arī publiskā telpa (teātri, bibliotēkas, muzeji, restorāni, ārtelpa utt.) un senioru mājas (pansionāti). Sagatavošanās šīm pārmaiņām nozīmē tās pārveidot par lielisku uzņēmējdarbības iespēju BJR uzņēmumiem un valsts iestādēm. Mūsdienu sabiedriskajām telpām būtiu jābūt atvērtām visiem. Zinot, ka BJR ir mēbeļu spēkstacija ES, tas rada milzīgas iespējas. BJR mēbeļu ražotājiem tiks demonstrēts, kā veidot interesantas biznesa idejas novecošanas problēmu risināšanai, reaģējot uz publiskās telpas prasībām, izmantojot BJR potenciālu radošajās nozarēs un daudznozaru specializāciju, tostarp IT risinājumu ieviešanu, ražojot viedās mēbeles. Tiks attīstītas jaunas zināšanas par senioru vajadzībām, lietojot mēbeles sabiedriskajās telpās un publisko iestāžu kā publisko telpu īpašnieku un pārvaldītāju zināšanas. Tas palīdzēs BJR uzņēmumiem sagatavot labāku piedāvājumu. Tiks sagatavota e-grāmata ar labajiem piemēriem un veiksmes stāstiem par novecojušām sabiedriskām telpām visā Baltijas jūras reģionā. Tādējādi BJR pašvaldības tiks motivētas zināšanu un iedvesmas avotu pārmaiņām, lai padarītu to vidi vairāk sasniedzamu un palīdzot nodrošināt labākus pakalpojumus BJR pilsoņiem. Projektā tiks uzsākta tīklošanās grupa fokusējoties uz dizainu senioriem, pastiprinot apmācības, lai palielinātu reģiona kapacitāti. Tāpat tiks radītas ilgtspējīgas izmaiņas, radot demo telpu modeli dažādās BJR vietās, lai demonstrētu senioriem draudzīgu publisko telpu piemērus. Tas ne tikai sekmēs zināšanu un pieredzes apmaiņu, bet arī veidos spēju vairot uzlabojumus citās reģiona daļās. Ar jaunām vadlīnijām par senioriem draudzīgām telpām, viediem publiskajiem iepirkumiem tiks atvērta diskusija par nepieciešamību apsvērt drošību un novecošanās draudzīgas prasības, ražojot un pērkot mēbeles publiskajās telpās. Tiks veicināta paaudžu cieņa, universālais dizains un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. BaltSe@nioR 2.0 dos iedvesmu un kopējo identitāti BJR valsts iestādēm un mēbeļu kompānijām, uzlabos viņu zināšanas un kompetences un palielinās viņu spējas darbam trasnacionālā vidē. Līdz ar to tiks uzlabotas inovāciju spējas radīt sabiedriskās telpas, kas pielāgotas vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām, padarot tās un visu BJR inovatīvāku un pieejamāku.
Projekts uzsākts:
01.01.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisPoznan University of Life SciencesPolija.N/A000
IesaistītaisDevelopment Centre UMTDānija.N/A000
IesaistītaisSatakunta University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisUkmergė District Municipality AdministrationLietuva.N/A000
IesaistītaisVõru County Vocational Training CentreIgaunija.N/A000
IesaistītaisTechnical University of MunichVācija.N/A000
IesaistītaisITMO UniversityKrievija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Mākslas AkadēmijaLatvijaRīgas8500015000100000
IesaistītaisHanseatic ParliamentVācija.N/A000
IesaistītaisSaue MunicipalityIgaunija.N/A000
IesaistītaisUniversity of SkövdeZviedrija.N/A000