Industrija 4.0: jauninājumu ekosistēmas pārveidošana, izmantojot labākas publiskā sektora iespējas digitālajā ekonomikā

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
20.09.2018
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
R3.143
Projekta nosaukums:
Industrija 4.0: jauninājumu ekosistēmas pārveidošana, izmantojot labākas publiskā sektora iespējas digitālajā ekonomikā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
InnoCAPE
Kopējais projekta partneru skaits:
16
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1981539.74
Kopējais projekta budžets, EUR:
2734750
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Digitālā ekonomika ir BJR inovācijas un izaugsmes avots, bet ir jāpalielina makroreģionālā sadarbība, lai pilnībā izmantotu reģiona potenciālu pētniecībā, jauninājumos, un MVU, izmantojot digitālo vienoto tirgu. Projekta mērķis ir izveidot sadarbības modeli BJR digitālo inovāciju ekosistēmas ilgtspējīgai attīstībai, palielinot publiskā sektora veicinātāju, piemēram, valsts iestāžu un digitālo inovāciju centru (DIC) kapacitāti. Šim nolūkam projekta mērķis būs palielināt valsts iestāžu spēju risināt DIClomu politikas veidošanā un DICspēju īstenošanā, lai īstenotu 4.0 nozares politiku un veicinātu digitālā vienotā tirgus attīstību; stiprināt digitālo inovāciju ekosistēmas publisko veicinātāju sadarbību; un uzlabot makroreģiona konkurētspēju, labāk īstenojot politiku ar DICstarpniecību. Konsorcijs strādās, lai palielinātu publisko iestāžu un DIH zināšanas, prasmes un kompetenci. Ar gadījumu izpēti tiks identificēta veiksmīga politika attiecībā uz DIC notiks mācīšanās no MVU digitalizācijas stratēģijām, organizēti semināri, lai risinātu prasmju trūkumu sabiedrībā. Partneri izstrādās integrētu digitālā brieduma novērtēšanas rīku, kas ļaus salīdzināt BJR valstis un palīdzēs noteikt stratēģiskās politikas jomas. Lai palielinātu MVU sagatavotību, iesaistītie DIC iesaistīs MVU darbnīcās, izmēģinās InnoCAPE rīkus, novērtēs digitālo briedumu, identificēs problemātiskās jomas, radīs risinājumus, izmantojot nozares hakatonus, un veiks digitalizācijas projektus. InnoCAPE partneri izstrādās BJR kompetences karti, lai atvieglotu DIC lomu kā vienas pieturas aģentūras digitalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Konsorcijs izstrādās un izmēģinās sadarbības sistēmu, demonstrējot BJR digitālo inovāciju potenciālu un veicinot tā iesaistīšanos Eiropas mēroga digitālās rūpniecības platformās. InnoCAPE mērķa grupas ir politikas veidotāji, kurus konsorcijā pārstāv trīs Baltijas valstu iestādes un 6 valsts iestādes kā asociēti partneri no Skandināvijas valstīm. DIC mērķa grupa ir 8 DIC no LT, LV, EE, FI, SE un NO. Katrs no projekta partneriem rada pievienoto vērtību, izmantojot dažādus DIC uzņēmējdarbības modeļus, t.i., darbojas kā universitātes, pētniecības un attīstības institūta, IT klastera, nozares sadarbības centra vai zinātnes un tehnoloģiju parka daļa. Visbeidzot tiks uzrunāti MVU tradicionālajās rūpniecības nozarēs kā DIC pakalpojuma saņēmēji. Rezultātā palielināsies valsts iestāžu spēja apmierināt DIC vajadzības BJR un tiks sekmēta to spēja efektīvi īstenot digitalizācijas politiku valsts un makroreģionālā līmenī, panākot Digitālā vienotā tirgus sasaisti, palielinot inovāciju potenciālu un BJR globālo konkurētspēju. Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Politikas joma Inovācijas atzīst InnoCAPE projekta stratēģisko nozīmi.
Projekts uzsākts:
01.01.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSunrise Valley Science and Technology ParkLietuva.N/A000
IesaistītaisAgency for Science, Innovation and TechnologyLietuva.N/A000
IesaistītaisLatvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris/Demola LatvijaLatvijaRīgas177267.531282.5208550
IesaistītaisEkonomikas ministrijaLatvijaRīgas47238.758336.2555575
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A000
IesaistītaisTartu City GovernmentIgaunija.N/A000
IesaistītaisSeinäjoki University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of Oulu (UO)Somija.N/A000
IesaistītaisRISE Acreo ABZviedrija.N/A000
IesaistītaisUmeå UniversityZviedrija.N/A000
IesaistītaisDIGITALNORWAYNorvēģija.N/A000