Baltic Science Network - AScience Powerhouse

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
11.04.2019
Investīciju prioritāte:
1(a) uzlabot pētniecības un inovāciju (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetenču centru, it īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X1.001
Projekta nosaukums:
Baltic Science Network - AScience Powerhouse
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BSN_powerhouse
Kopējais projekta partneru skaits:
24
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
733933.75
Kopējais projekta budžets, EUR:
999525
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Bsn_powerhouse ir Baltijas zinātnes tīkla (BSN) paplašinājums,vispārēja koordinācijas sistēa, lai izstrādātu un īstenotu zinātnes politiku makroreģionālajā dimensijā un nodrošinātumakroreģionālo interešu labāku pārstāvību ES līmenī. Lai gan BSN ir nodrošinājusi zinātnes ministrijas, valdības/finansēšanas aģentūras, universitāšu tīklus ar vispārēju platformu kopīgustratēģisku pieeju izstrādei, BSN_powerhouse tagad būs vienssolis uz priekšu īstenošanā. Tematiskā uzmanība tiks pievērsta Ftona un Neitrona zinātnes (PNS), Dzīvības zinātnes (LS) un Labklājības valsts (WS) noteiktajām prioritārajām pētniecības jomām. Galvenais BSN_powerhouse mērķis ir uzlabot zinātnesministriju/finansēšanas aģentūru kopetenci, lai izstrādātu unīstenotu starptautiskas programmas pētniecības infrastruktūru(RI) atbalstam, lai tās kļūtu labāk savstarpēji saistītas un lai attīstītu pētniecības un inovācijas izcilību. Tas tiks panākts,praktiski ieviešot, testējot un izvērtējot 2 konkrētus atbalstainstrumentus: 1. šķēršļu pārvarēšana pētniecības un inovācijas jomā Sākt Pad_Connectors: atbalsts pētniecības infrastruktūru (RI) dalības paplašināšanai PNS jomā. ES13 maza mēroga RI tikssaskaņotas ar liela mēroga RI, un tās tiks atbalstītas, lai kļūtupar speciālām partnerorganizācijām. 2. RI savstarpējās saiknes palielināšana BJR BSR RIMP: BJR pētnieku mobilitātes programma, kas veicinās ekpertu apriti starp pētniecības infrastruktūrām BJR ietvaros un tādējādiveidos pamatu turpmākai sadarbībai pētniecības jomā, kas stiprinās BJR izcilību PNS, LS un WS jomā. Zinātnes un pētniecības finansēšanas joma BJR ir ļoti neviendabīga un daudzlīmeņu vide, kas apgrūtina sarunas parstarptautisku fondu starp iestādēm ar pilnīgi atšķirīgu pārvaldības līmeni un pieejamajiem budžetiem. Bsn_powerhouse pārbaudīs jaunu decentralizētu un elastīgu finansēšanas veidu, kas var kalpot par paraugu daudzlīmeņupārvaldībai un finansējumam. Pārbaudes procedūra būs kā pierādījums koncepcijai attiecībā uz jauno instrumentu pievienoto vērtību un ietekmi, kā arī tās struktūras un pārvaldības funkcionalitāti, un tā būs pamats sarunām parinstrumentu ilgtermiņa finansēšanu. Galvenie iznākumi: • Launchpad: RI_Connectors — īstenota un pārbaudītalīdzdalības atbalsta darbības paplašināšana • BJR pētnieku mobilitātes programma (BSR-RIMP) — īstenotsun pārbaudīts BSR mobilitātes rīks • nododams vairāklīmeņu pārvaldības finansēšanas instrumenta modelis • politiskais atbalsts un finansiālā apņemšanās izveidot BJR līdzdalības atbalsta pasākumu un BJR mobilitātes programmu; Bsn_powerhouse nodrošinās efektīvus starpvalstu finansējuma/atbalsta instrumentus, kas pielāgoti BJR, lai palielinātu pētniecības infrastruktūru sadarbības spēju. Tas palielinās BJR zinātnes reģiona konkurētspēju un izcilību, kā arīveicinās Eiropas Pētniecības telpas izveidi.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.05.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisFree and Hanseatic City of Hamburg - Ministry of Science, Research and EqualitiesVācija.N/A000
IesaistītaisMinistry of Education and Research of Republic of EstoniaIgaunija.N/A000
IesaistītaisMinistry of Education and Science of the Republic of LithuaniaLietuva.N/A000
IesaistītaisIzglītības un zinātnes ministrijaLatvijaRīgas833001470098000
IesaistītaisUniversity of GdanskPolija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisThe Council of Baltic Sea States Secretariat (CBSS)Zviedrija.N/A000
IesaistītaisAbo Akademi UniversitySomija.N/A000
IesaistītaisSt. Petersburg State University of Economics (UNECON)Krievija.N/A000
IesaistītaisGerman Academic Exchange Service (DAAD)Vācija.N/A000
IesaistītaisThe State Studies FoundationLietuva.N/A000