Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsm

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
20.09.2018
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
R.3.065
Projekta nosaukums:
Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsm
Projekta nosaukuma saīsinājums:
OSIRIS
Kopējais projekta partneru skaits:
19
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
2257366.54
Kopējais projekta budžets, EUR:
2791558
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Baltijas jūras reģiona programmas (INTERREG) projekta OSIRIS¹ “Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā² (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” pamatā – demogrāfiskas izmaiņas Eiropas Savienībā. Cilvēki pāri pusmūža gadiem dominēs nākotnes sabiedrībā, nosakot ekonomikas tendences. Projekta galvenais uzdevums – atbalstīt viedu, ilgstpējīgu un iekļaujošu, uz senioru vajadzībām un interesēm balstītu sudraba ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras reģionā. Projekta OSIRIS mērķis ir palielināt inovāciju dalībnieku spēju piemērot viedās specializācijas pieejas reģionālajā attīstībā, izpētot jaunas uzņēmējdarbības iespējas, veicinot jaunu produktu un pakalpojumu inovāciju attīstību, stiprinot un palielinot esošos inovāciju “karstos punktus”, lai apmierinātu īpašās vajadzības un risinātu novecojošās sabiedrības problēmas BJR reģionā. Projekta konsorcijs izstrādā viedu senioru ekonommikas ietvaru kā novatorisku sadarbības modeli, lai uzlabotu viedu specializāciju un senioru ekonomikas inovatīvu produktu un pakalpojumu ieviešanu tirgū. Smart Silver Labs (SSL) unikālā daudzlīmeņu pārvaldības struktūra izmēģinās viedās senioru ekonomikas ietvaru, ieviešot inovācijas programmu, lai atbalstītu inovāciju dalībniekus jaunu tirgus dzīvotspējīgu senioru ekonomikas izstrādājumu vai pakalpojumu radīšanā. Senioru ekonomikas finansēšanas mehānisms ir īpašs rīks, kura mērķis ir pārvarēt inovāciju dalībnieku, jo īpaši uzņēmumu, kuriem ir investīciju tirgus, finansēšanas vajadzības, lai paātrinātu inovāciju komercializāciju tirgū. SSL ir izvietots 5 BJR reģionos, nodrošinot vertikālu un horizontālu sadarbību starp senioru ekonomikas inovāciju ekosistēmas ieinteresētajām personām, lai veicinātu jauninājumu radīšanu un tirgus ieviešanu, pamatojoties uz zināšanām.
Projekts uzsākts:
01.01.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisHäme University of Applied Sciences (HAMK)Somija.N/A000
IesaistītaisRiihimäki Business Development Co.Somija.N/A000
IesaistītaisKlaipeda State University of Applied SciencesLietuva.N/A000
IesaistītaisSME Iamus InnovationsLietuva.N/A000
IesaistītaisLithuania Innovation CentreLietuva.N/A000
IesaistītaisRīgas Tehniskā universitāteLatvijaRīgas25549345087300580
IesaistītaisCONNECT Latvija, biedrībaLatvijaRīgas16374228895192637
IesaistītaisTallinn University of TechnologyIgaunija.N/A000
IesaistītaisEnLife OÜIgaunija.N/A000
IesaistītaisCenter for Assisted Living Technology, Health and Care, Aarhus MunicipalityDānija.N/A000
IesaistītaisVIA University CollegeDānija.N/A000