Robežšķērsošanas vietas “Terehova-Burački” attīstība

Programmas nosaukums:
Latvijas-Krievijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
29.10.2018
Investīciju prioritāte:
10 (eki) robežu pārvaldības un drošības veicināšana
Programmas prioritāte:
LK 3. Robežu pārvaldības un drošības veicināšana
Projekta Nr.:
LV-RU-004
Projekta nosaukums:
Robežšķērsošanas vietas “Terehova-Burački” attīstība
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Terehova-Burachki
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
3270000
Kopējais projekta budžets, EUR:
3633334
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta vispārējais mērķis ir mazināt šķēršļus cilvēku un preču efektīvai mobilitātei pāri Latvijas un Krievijas robežai, padarot robežšķērsošanu efektīvāku. Projektu īstenos VAS "Valsts nekustamais īpašums" sadarbībā ar Pleskavas apgabala Valsts ekonomikas attīstības un investīciju politikas komiteju. Plānots uzlabot robežšķērsošanas punkta "Terehova" muitas un robežsargu kontroles infrastruktūru, organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus kontroles dienestu personālam un īstenot informācijas nometni, lai palielinātu iedzīvotāju, tūristu un transportlīdzekļu vadītāju izpratni par robežšķērsošanas jautājumiem. Galvenās mērķa grupas ir - personas, kas šķērso Latvijas un Krievijas robežas, un kontroles iestāžu personāls. Rezultātā tiks palielināta caurlaides spēja un kontroles efektivitāte, lai saīsinātu laiku, kas nepieciešams robežšķērsošanai. Ieguldījumi tiks veikti Latgales reģionā, bet izglītības un informācijas pasākumi tiks īstenoti 3 reģionos - Latgalē (Terehova), Vidzemē (Vientuļi) un Pleskavā.  Nojaukts esošais pārbaudes angārs un labiekārtota teritorija.
Projekts uzsākts:
01.01.2019
Projekts pabeigts:
01.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisValsts nekustamie īpašumi VASLatvijaRīgas32200003577783577778
IesaistītaisState Committee of the Pskov region for economic development and investment policyKrievija.N/A50000555655556