Capitalizing keyelements: empowering private/professional users for better risk management and use reduction of chemical product

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
11.04.2019
Investīciju prioritāte:
6 (b) investēt ūdensapgādes nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
X1.004
Projekta nosaukums:
Capitalizing keyelements: empowering private/professional users for better risk management and use reduction of chemical product
Projekta nosaukuma saīsinājums:
NonHazCity 2
Kopējais projekta partneru skaits:
23
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
747815.55
Kopējais projekta budžets, EUR:
927415.28
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Iepriekšējais projekts ir NonHazCity (#R010 “Inovatīvi pasākumi bīstamo vielu (HS) emisiju samazināšanai no pilsētu teritorijām Baltijas jūrā” - vēl “NHC1”). Paplašināšanas galvenais mērķis ir padziļināt un turpināt tās NHC1 darbības, kas ir izrādījušās visbūtiskākās vai daudzsološākās turpmākai attīstībai. Pagarinājuma projekts “NHC2” vēlas būt nedaudz “skaļāks” BJR politiskajā arēnā, sistemātiskāks, standartizējot iepriekšējā projekta izmēģinājuma lietās gūto pieredzi, un tā mērķis ir paplašināt mērķa auditoriju. NHC2 vēlas kapitalizēt iepriekšējā projekta galvenos elementus un papildus: • pārraudzīt un novērtēt NHC1 izstrādāto stratēģiju un pamatnostādņu īstenošanu; • precizēt ķīmisko vielu riska pārvaldību vides pārvaldības standartos, • sistematizēt valsts sektora darbinieku apmācību; • dod iespēju lielākam skaitam privāto patērētāju un uzņēmumu samazināt HS saturošu produktu patēriņu • attiecas uz tematu “Single in plastic”, kas nesen ir ieguvis jaunu impulsu ar ES plastmasas stratēģiju un darbu pie aprites ekonomikas galvenās mērķgrupas • pašvaldības un pašvaldības, kas piedalījās NHC1 kā partneres vai asociētās organizācijas – tās darbosies NHC2 kā partneri, asociētie pertneri vai kā tiešās mērķgrupas • jebkura pašvaldība un pašvaldības struktūra BJR, kas vēlas izmantot izstrādātos mācību/norādījumu materiālus (jo īpaši mācību moduļus); • uzņēmējdarbības apvienības vides pārvaldībai BSR, to locekļi (uzņēmumi) un attiecīgās ES struktūras, tostarp Eiropas Komisija, kā arī pašvaldības, kas atbild par vides pārvaldības sistēmām • īpaši uzņēmumi (gastronomija, viesnīcas), kas izmanto plastmasas materiālus (pārtikas saskares materiālus, virtuves ierīces), lai demonstrētu HS jautājumu plastmasā; • NVO, kas pārstāv patērētājus un vides intereses BJR • to pašvaldību iedzīvotāji un uzņēmumi, kurās NHC2 būs galvenais rezultāts; • ķīmisko vielu rīcības plānu (CAP) novērtējums, tostarp konstatējumi un ieteikumi • vadlīniju materiāli, kas sniedz integrētu skatījumu uz ķīmisko vielu riska pārvaldību pašvaldību pārvaldes iestādēs un to struktūrās; • apmācības moduļi tiešsaistes kursiem par iepriekš minēto. • priekšlikums par nodaļu par ķīmisko vielu riska pārvaldību uzņēmumos, kas jāpieņem vides standartizācijas iestādēm, sertificētājiem, konsultantiem un kompetentajām iestādēm; • komplekts un aplikācija “Bīstamu vielu pārbaude mājsaimniecībā” • komplekts un aplikācija “Bīstamu vielu pārbaude darba birojos” • Informatīvais materiāls par plastmasu Paredzētie rezultāti: • tiek novērtēta CAP un iepirkuma noteikumu īstenošana un ir noteikta gūtā pieredze • valsts iestāžu darbinieki ir apmācīti dažādos ķīmisko vielu riska pārvaldības jautājumos; • privāti un profesionāli lietotāji ir tiesīgi veikt to produktu pašnovērtējumu, kas potenciāli satur HS • ķīmisko vielu riska pārvaldības jautājumi ir labāk integrēti vides pārvaldības sistēmās. • politikas ieviešana BJR
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.05.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRīgas DomeLatvijaRīgas9329616164109460
IesaistītaisBaltijas Vides Forums, biedrībaLatvijaRīgas656911158977280
IesaistītaisBaltic Environmental Forum LithuaniaLietuva.N/A000
IesaistītaisGdansk Water Utilities Ltd.Polija.N/A000
IesaistītaisCity of VästeråsZviedrija.N/A000
IesaistītaisPärnu City GovernmentIgaunija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum EstoniaIgaunija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum GermanyVācija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisAssociation Polish Forum ISO14000Polija.N/A000