Ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
05.06.2018
Investīciju prioritāte:
6 (b) investēt ūdensapgādes nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
C1.009
Projekta nosaukums:
Ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SUMANU
Kopējais projekta partneru skaits:
13
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
768110.02
Kopējais projekta budžets, EUR:
997958.45
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Eitrofikācija, ko izraisījusi lieko barības vielu noslogojums, joprojām ir liela problēma Baltijas jūrā. Liela daļa no uzturvielu slodzes nāk no lauksaimniecības. Efektīvāka barības vielu un īpaši kūtsmēslu apsaimniekošana palīdzētu mazināt lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz Baltijas jūru. Efektīva barības vielu resursu izmantošana pozitīvi ietekmē lauku saimniecības. Tādējādi efektīva barības vielu apsaimniekošana un pārstrāde var radīt vairāk priekšrocību Baltijas jūras reģionam. SUMANU projekta platformas mērķis ir veicināt šīs pozitīvās izmaiņas un paraugpraksi saistībā ar kūtsmēslu izmantošanu, lai tās sasniegtu reģionu. Platforma apkopo un sintezē labākās prakses un ieteikumus par ilgtspējīgu uzturvielu pārvaldību no esošajiem projektiem Manure Standards (MS), Baltic Slurry Acidification (BSA), GreenAgri (GA) un PROMISE (PR). Tiks izmantoti arī iepriekšējo ar kūtsmēsliem saistīto projektu rezultāti. Labākās prakses un ieteikumi būs daudzveidīgāki nekā atsevišķos projektos, jo dažādi kūtsmēslu pārvaldības jautājumi ir apvienoti. Labākās prakses un ieteikumi tiks paziņoti, lai tie būtu viegli pieejami un saprotami mērķa grupām. Balstoties uz projekta rezultātiem, tiks izveidoti kopīgi politikas ieteikumi. Ieteikumi var tikt izmantoti valsts mērogā, un tie tiks iekļauti Baltijas jūras reģiona mēroga sadarbībā HELCOM, lai veicinātu ilgtspējīgu uzturvielu pārvaldību un uzlabotu barības vielu pārstrādi. Kopīgie politikas ieteikumi tiks veikti sadarbībā ar mērķa grupām, lai pārliecinātos, ka tie ir lietderīgi politikas veidošanā un saimniecību līmenī.
Projekts uzsākts:
01.10.2018
Projekts pabeigts:
31.03.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisNatural Resources Institute Finland LukeSomija.N/A165953.4355317.82221271.25
IesaistītaisBaltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission (HELCOM)Somija.N/A9150030500122000
IesaistītaisThe Foundation for a Living Baltic Sea (BSAG)Somija.N/A13582545275181100
IesaistītaisEstonian Crop Research InstituteIgaunija.N/A55601.059811.9565413
IesaistītaisZemnieku saeima, biedrībaLatvijaRīgas56158.659910.3566069
IesaistītaisAgricultural Advisory Center in Brwinow Branch Office in RadomPolija.N/A55190.59739.564930
IesaistītaisenAgro ApsDānija.N/A51985.7517328.5969314.34
IesaistītaisJulius-Kühn-Institute (JKI), Federal Research Centre for Cultivated PlantsVācija.N/A75682.7225227.58100910.3
IesaistītaisResearch Institute of Sweden (RISE)Zviedrija.N/A80212.9226737.64106950.56