Climate Adaptation and Mitigation Synergies in EnergyEfficiencyProjects

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
11.04.2019
Investīciju prioritāte:
6 (g) atbalstīt rūpniecisko pāreju uz resursu efektīvas izmantošanas ekonomiku, veicināt zaļo izaugsmi, ekoinovācijas un ekoloģisko raksturlielumu pārvaldību publiskajā un privātajā sektorā
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
C2.006
Projekta nosaukums:
Climate Adaptation and Mitigation Synergies in EnergyEfficiencyProjects
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CAMS Platform
Kopējais projekta partneru skaits:
9
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
749563.84
Kopējais projekta budžets, EUR:
935228
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Platformas mērķis ir, apmainoties ar pieredzi no projektiem, kapitalizēt rezultātus, kas iegūti notiekošajos BJR programmas un citos ES atbalstītajos energoefektivitātes projektos. Platformā tiks pētīts, kā varētu uzlabot un izmantot parastos energoefektivitātes pasākumus, lai palielinātu mājokļu un pakalpojumu nozares noturību pret ilgtermiņa klimata pārmaiņu negatīvajām sekām; kā varētu uzlabot energoauditus un padarīt tos efektīvākus (un lētākus), lai sagatavotu ieguldījumus energoefektivitātē, izstrādājot pieejamu datubāzi ēku energoefektivitātes revīzijām, jo īpaši vienotus energoefektivitātes kritērijus daudzstāvu ēkām. Visbeidzot, platformā tiek risināts jautājums par to, kā labāk izmantot pieejamos finanšu avotus, lai sasniegtu klimata mērķus, izstrādājot politikas ieteikumus ESIF plānošanai dokumentos 2021.-2027. gados un pamatnostādnes turpmākiem energoefektivitātes (EE) projektiem, lai radītu sinerģiju starp EE un klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.08.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTartu Regional Energy AgencyIgaunija.N/A000
IesaistītaisCounty board of DalarnaZviedrija.N/A000
IesaistītaisNordic Energy Audit CompanyZviedrija.N/A000
IesaistītaisThe Council of Baltic Sea States Secretariat (CBSS)Zviedrija.N/A000
IesaistītaisEkonomikas ministrijaLatvijaRīgas95255.2516809.75112065
IesaistītaisFoundation for Energy SavingPolija.N/A000
IesaistītaisBaltijas Vides Forums, biedrībaLatvijaRīgas35702.126300.3842002.5
IesaistītaisBaltic Environmental Forum GermanyVācija.N/A000
IesaistītaisStockholm Environment Institute Tallinn CenterIgaunija.N/A000