Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris–Bauska

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā
Projekta Nr.:
REZ/LLI-498
Projekta nosaukums:
Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris–Bauska
Projekta nosaukuma saīsinājums:
HRRB
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
680000
Kopējais projekta budžets, EUR:
800000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Kauņas rajons ir viena no lielākajām un blīvāk apdzīvotajām pašvaldībām Lietuvā. Šī pašvaldība atrodas ap otro lielāko pilsētu Lietuvā - Kauņā. Labi attīstīta autoceļu infrastruktūra atvieglo kaimiņvalstu tūristu piekļuvi reģionam ar automašīnu, autobusu un no citām valstīm, izmantojot Kauņas lidostas pakalpojumus. Trīs lielākās upes - Nemunas, Neris un Nevēža apskauj arī Kauņas rajonu, un 1/3 teritorijas aizņem meži. Tas viss palīdz attīstīt dabas tūrismu reģionā. Turklāt tūristi var uzkāpt 23 vēsturiskos kalnos, apmeklēt vairāk nekā 150 dabas un kultūras mantojuma objektus un izmantot sniegtos pakalpojumu un piedalīties izglītojošos pasākumos. Zaļā tūrisma cienītāji siltajā gada laikā var apmeklēt minētos objektus ar mazām tūrisma laivām vai velosipēdiem, dodoties pa īpašiem ceļiem abās Nemunas pusēs. Raudondvaris pils ir arī viens no tiem kultūras mantojuma objektiem. Tas ir ne tikai Lietuvas renesanses arhitektūras piemineklis, kam ir bagāta vēsture, bet arī galvenais kultūras pasākumu organizators Kauņas rajonā un reģiona attīstības veicinātājs Lietuvā un Eiropā. Bauska un tās novada pašvaldības atrodas vēsturiskā Latvijas novada Zemgale centrālajā daļā. Attālums starp Bauskas pilsētu un galvaspilsētu Rīga ir tikai 68 km, un attālums līdz Lietuvai tikai 19 km. Latviju un Lietuvu savieno kopīgs starptautiskais autoceļš E67 Via Baltica, tāpēc, ceļojot pa Baltijas valstīm, jūs vienmēr brauksiet cauri Bauskas pilsētai. Tomēr Bauskai ir svarīga nozīme ne tikai kā pierobežas pilsētai; tas ir arī reģions, kas bagāts ar dabas, vēstures un kultūras mantojuma daudzveidību, liekot uzsvaru uz šo mantojumu attīstot kultūras tūrismu. Bauskas galvenie kultūras mantojuma objekti ir Bauskas pils, Bauskas rātsnams un vecpilsēta un Svētā Gara baznīca. Bauskas novadā ir 5 muzeji un  33 vēsturiskie, kultūras, arheoloģiskos un arhitektūras un mākslas pieminekļi. Lai gan abi partneri savu reģionu ietvaros izstrādā līdzīgas kultūras aktivitātes, starp tām līdz šim nav izveidota neviena kultūras partnerība. Turklāt, neskatoties uz reģionu ilgtspējīgu attīstību un dabas un kultūras mantojumu (muižas, pilis, muzeji uc), ņemot vērā labvēlīgus apstākļus tūrisma attīstībai, abi reģioni saskaras ar pieaugošajiem šķēršļiem. Viens no tiem ir sezonalitāte. Gan Bauskas, gan Kauņas reģionos, samazinās to tūristus skaits, kas ierodas un uzturas vismaz vienu nakti aukstajā sezonā (ziemas sezonā netiek sniegti ūdens tūrisma pakalpojumi, kā arī nav pieejami velosipēdu ceļi uc). Pēdējo piecu gadu laikā, ka lietuviešu naktsmītņu izmitināšana Latvijas izmitināšanas iestādēs palielinājās par 2/3 (67%, līdz 318 000) un latviešiem Lietuvā - 83% (līdz 263 000), bet lielākās tūristu plūsmas bija siltajā gada laikā. Vēl viens negatīvs faktors ir konkurence tūrismā starp pilsētām un reģioniem. Statistikas biroja dati rāda, ka ārvalstu tūristi biežāk apmeklē lielās pilsētas, pērk piedāvātos pakalpojumus un produktus nekā apmeklē un iepazīstas ar mazākiem reģioniem. Piemēram, 2018. gadā tūristu nakšņošanas skaits Kauņas pilsētā sasniedza 445 954 vienības, bet Kauņas rajonā - tikai 19 339 vienības. Lai izmantotu „INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020”, programmas piedāvātās iespējas attīstīt dabas un kultūras mantojumu un cīnīties ar pieaugošajiem izaicinājumiem reģionos, projekta partneri Raudondvaris pils un Bauskas pils muzejs veidos kultūras partnerības līgumu kura ietvaros tiks īstenots projekts „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris - Bauska”. Projekta vispārējais mērķis ir palielināt tūristu skaitu Programmas teritorijā aukstajā sezonā, radot mākslas, izglītības un sporta aktivitātes, kas vērstas uz Bauskas un Kauņas reģionu dabas, vēstures un kultūras mantojuma uzlabošanu. Izveidojot tematiskās izglītības, mākslas programmas, nepieciešamā aprīkojuma iegādi projekta aktivitāšu īstenošanai un projekta rezultātu saglabāšanu, kā arī tematiskās izstādes sagatavošanu, tiks organizēti arī divi festivāli (rudens un ziemas), jauns kopīgs tūrisma maršruts Raudondvaris- Bauska, kas veicinās partneru reģionu kultūras mantojumu aukstajā sezonā. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt dažādus vietējos māksliniekus un amatniekus, tostarp projektu partneru organizāciju un iedzīvotājus. Viņi piedalīsies radošajās darbnīcās un seminārā projekta partneriem un iedzīvotājiem, kura laikā plānots apmainīties ar pieredzi par tūrisma situāciju abos reģionos, ziemas periodā un rast risinājumus esošajām un iespējamajām problēmām. Ir sagaidāms, ka projekts nodrošinās abpusēju labumu, palielinās apmeklētāju skaitu aukstajā sezonā abos reģionos, tostarp palielinot ne tikai vienas dienas apmeklējumu, bet arī vairāku, jo reģioni kļūs pievilcīgāki un labāk pazīstami. 
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisPublic institution "Raudondvaris manor"Lietuva.N/A35317562325415500
IesaistītaisBauskas novada domeLatvijaZemgales32682557675384500