ActiveMoms

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
06.03.2019
Investīciju prioritāte:
10 (ets) ieguldīt izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmju apguvei un mūžizglītībai — izstrādājot un īstenojot kopīgas izglītības, arodmācības un apmācību shēmas
Programmas prioritāte:
CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions
Projekta Nr.:
CB806
Projekta nosaukums:
ActiveMoms
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ActiveMoms
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
189263.46
Kopējais projekta budžets, EUR:
239574
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projektā tiks risināti kopīgi Latvijas un Igaunijas pārrobežu izaicinājumi, kas saistīti ar sieviešu sociālo atstumtību, kuras uzturas mājās ar saviem pirmsskolas vecuma bērniem, nepiedalās darba tirgū un pieder pie lielākajām etniskajām minoritātēm, piemēram, krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem un poļiem. Šīs sievietes bieži cieš no dažādiem faktoriem, tostarp pēcdzemdību depresijas, ierobežota sociālā loka, nepieciešamības katru dienu veikt rutīnas neapmierinošus uzdevumus, zema pašvērtējuma un pašapziņas, nespējas realizēt savu potenciālu caur darbu vai citām nodarbēm, bez ienākumiem. Projekts radīs visaptverošu modeli mērķa grupu pārstāvju sociālajai iekļaušanai, izmantojot nodarbinātības iespējas, uzņēmējdarbību, brīvprātīgo darbu un tīklu veidošanu, kā arī izstrādās interaktīvu IKT platformu, kas piedāvā mentoringa, sadarbības tīklu veidošanas, sadarbības veidošanas un pašmācības iespējas. Projekta pastāvēšanas laikā kopumā tiks rīkoti 14 pasākumi: apaļā galda diskusijas par nodarbinātību, Uzņēmējdarbības dienas “Pašu uzņēmumu vadīšana ir izvēles iespēja!” un tīklošanās pasākumi starp cilvēkiem. Tiks nodrošinātas arī brīvprātīgā darba iespējas. Novatoriska pieeja tiks piemērota sadarbības pasākumiem (“Pārvērt vienkāršu darbību par uzņēmumu”), brīvprātīgajam darbam (“Pasaki darba devējam, ko darīt”) un darbaudzināšanai, kas tiks organizēta kā maratons un kurā būs ietverti nodarbinātības un uzņēmējdarbības simulācijas elementi. Projekta aktivitāšu rezultātā ievērojami uzlabosies mērķagrupas sociālā integrācija un apmierinātības līmenis. Laimīgākas, pašpārliecinātākas mātes nozīmēs veselīgākas, spēcīgākas un stabilākas ģimenes un tādējādi arī kopienas kopumā. Paredzēts, ka projektu ietekmēs 460 mērķagrupas personas, un pasākumos tiks iesaistītas 100-120 ieinteresētās personas. Tādējādi tiks panākta arī labāka informētība un lielāka izpratne par problēmām un vajadzībām, ar kurām saskaras projekta mērķa grupa.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLatvijas Lauksaimniecības universitāteLatvijaZemgales12378532905156690
IesaistītaisLääne-Viru CollegeIgaunija.N/A000