Development of cross-border entrepreneurship of students with special educational needs in the field of science, technology....

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
30.01.2020
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
CB 1. Konkurētspējīga ekonomika
Projekta Nr.:
CB946
Projekta nosaukums:
Development of cross-border entrepreneurship of students with special educational needs in the field of science, technology....
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SENsationalSTEM
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
654177.05
Kopējais projekta budžets, EUR:
808200.21
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts uzsākts:
01.03.2020
Projekts pabeigts:
31.08.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisThe Estonian Chamber of Disabled PeopleIgaunija.N/A000
IesaistītaisHaaga-Helia University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisLatvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTOLatvijaRīgas180939.9231930.58212870.5
IesaistītaisEstonian Agrenska FoundationIgaunija.N/A000