Pārmaiņu upe / River of change: Daugava - Dvina

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
12.12.2019
Investīciju prioritāte:
3 (eki) vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Programmas prioritāte:
LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Projekta Nr.:
LLB-3-450
Projekta nosaukums:
Pārmaiņu upe / River of change: Daugava - Dvina
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ENI-LLB-3-450
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
345535.27
Kopējais projekta budžets, EUR:
383928.08
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis - veicināt pievilcību, pārrobežu reģionu konkurētspēju, radot priekšnoteikumus sadarbības tīkla izveidei starp amatniekiem un attiecīgajām kultūras organizācijām, palielinot sabiedrības informētību par kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas nozīmi. Plānotās aktivitātes: telpu renovācija/aprīkojuma iegāde mūsdienu kultūras pasākumu attīstībai, 2 plenēri, 2 praktiski semināri amatniekiem (arī jaunatnei), amatniekiem veltīto izglītības programmu izstrāde, 2 starptautiski amatniecības festivāli utt. Rezultāts: sabiedrības informētības palielināšana par kultūras tūrisma iespējām, amatniecības daudzveidību un nozīmi.
Projekts uzsākts:
01.01.2020
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLatviešu kultūras centrsLatvijaLatgales258148.828683.2286832
IesaistītaisCultural and historical complex "Golden Ring of Vitebsk "Dvina"Baltkrievija.N/A87386.49709.697096