Daba pieejama visiem

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
06.03.2019
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB786
Projekta nosaukums:
Daba pieejama visiem
Projekta nosaukuma saīsinājums:
NatAc
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
762931.78
Kopējais projekta budžets, EUR:
965773.05
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi. Projekts ir vērsts uz pieejamu un ilgtspējīgu dabas tūrisma attīstību Centrālbaltijas reģionos, uzlabojot dabas tūrisma infrastruktūras, produktu un informācijas pieejamību, tādējādi veicinot ceļotāju skaita pieaugumu, tostarp: - uzlabojot 14 dabas tūrisma galamērķu pieejamību Kurzemē, Rietumigaunijā un Somijā; - izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ceļvedi, popularizējot Centrālbaltijas reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi; - attīstot Mapeirons.lv mājaslapu un iekļaujot tajā informāciju par pieejamajām dabas takām un objektiem Igaunijā un Somijā; - pievēršot īpašu uzmanību ar tūrismu saistītajiem produktiem un risinājumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (taktilie objekti, informācija Braila rakstā, audio un video risinājumi, norādes, uz maņām balstītu risinājumu izstrāde utml.). MĒRĶA GRUPA: Vietējie un ārvalstu ceļotāji; Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji; vietējās pašvaldības un dabas parki; Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Projekts uzsākts:
01.05.2019
Projekts pabeigts:
30.04.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes24093059070300000
IesaistītaisWest-Estonia Tourism NGOIgaunija.N/A000
IesaistītaisParks & Wildlife FinlandSomija.N/A000
IesaistītaisEnvironmental Board of the Republic of EstoniaIgaunija.N/A000