Nišas meklējumi ilgtspējīgas vietējās ekonomikas attīstībai, ņemot vērā tādus faktorus kā: vieta, cilvēki, tehnoloģijas.

Programmas nosaukums:
URBACT III starpreģionu
UK lēmuma datums:
25.06.2019
Investīciju prioritāte:
11 (ets_starpreg) izplatīt labo praksi un speciālās zināšanas un lietderīgi izmantot rezultātus, kas gūti, apmainoties ar pieredzi par pilsētvides ilgtspējīgu atjaunošanu, tostarp saikni starp pilsētām un laukiem
Programmas prioritāte:
U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību
Projekta Nr.:
5803
Projekta nosaukums:
Nišas meklējumi ilgtspējīgas vietējās ekonomikas attīstībai, ņemot vērā tādus faktorus kā: vieta, cilvēki, tehnoloģijas.
Projekta nosaukuma saīsinājums:
iPLACE
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
85415.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
106180
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
iPLACE sadarbības tīkls ir balstīts uz 10 mazām Eiropas pilsētām, kuras katra plāno izstrādāt unikālu un reālistisku ekonomiskās attīstības stratēģiju, ņemot vērā katra savas īpašās "nišas" un veidojot "urbānās inovācijas ekosistēmas". Pilsētu partneri fokusēsies uz padziļinātu izpratni par savas vietējās ekonomikas stiprajām pusēm, un izveidos stratēģiskas metodes ekonomikas revitalizācijai un savas pilsētas sagatavošanai "nākotnes ekonomikai", izveidojot motodoloģisko bāzi , lai pilsētas spētu pielāgoties nākotnes izmaicinājumiem.
Projekts uzsākts:
01.09.2019
Projekts pabeigts:
03.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAmarante MunicipalityPortugāle.N/A000
IesaistītaisSaldus novada pašvaldībaLatvijaKurzemes46758255500
IesaistītaisBistritaRumānija.N/A000
IesaistītaisGabrovoBulgārija.N/A000
IesaistītaisKocevjeSlovēnija.N/A000
IesaistītaisHeerlenNīderlande.N/A000
IesaistītaisPoriSomija.N/A000
IesaistītaisBalbrigganĪrija.N/A000
IesaistītaisGrossetoItālija.N/A000
IesaistītaisMedina del CampoSpānija.N/A000