Pārrobežu pārgājienu taka “Mežataka”.

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
06.03.2019
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB779
Projekta nosaukums:
Pārrobežu pārgājienu taka “Mežataka”.
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Forest Trail
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
960418.8
Kopējais projekta budžets, EUR:
1215720
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
56 % Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas aizņem meži. Bagātīgais dabas kapitāls ir Vidzemes reģiona konkurētspējīgā priekšrocība un nozīmīgs resurss aktīvā un rekreācijas tūrisma attīstībai. Lai izmantotu šo resursu un sekmētu reģiona kā aktīvā un dabas tūrisma galamērķa atpazīstamību, tiek īstenots projekts Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks pilnveidota dabas tūrisma infrastruktūra reģionā un piesaistīti tūristi, tādējādi atbalstot vietējos tūrisma uzņēmējus un uzlabojot reģiona ekonomisko konkurētspēju. Aicinot doties pārgājienos, tiks veicinātas arī iedzīvotāju fiziskās aktivitātes un veselīgs dzīvesveids. Maršruts ~1050 km garumā vedīs no Rīgas līdz Tallinai cauri Gaujas nacionālajam parkam, Ziemeļgaujas un Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidiem, Setu zemei Igaunijā, gar Peipusa ezeru un Ziemeļigaunijas jūras krastu. Projekta mērķis ir - Attīstīt reģiona pievilcību tūristiem, izmantojot mežus kā dabas resursu, - Izstrādāt ilgtspējīgu dabas tūrisma produktu ar lielu potenciālu palielināt apmeklētāju skaitu reģionā, - Īstenot Mežtakas pārgājienu maršruta tūristu piesaistes mārketinga aktivitātes, - Veicināt sabiedrības veselību, aicinot cilvēkus aktīvi atpūsties dabā. Kā pasākumi iecerēti 1) Pārgājienu maršruta "Mežtaka" kā tūrisma produkta izveide. Tas ietver takas maršruta plānošanu, piesaistot ieinteresētās puses, takas apsekošanu un pārbaudi, trūkstošo posmu un pakalpojumu noteikšanu, saskaņošanu, iezīmēšanu, marķēšanu, kā arī informācijas stendu, virziena norāžu un informatīvo zīmju uzstādīšanu tūristu orientēšanai. 2)Mežtakas mārketinga aktivitātes. Tas ietver aktivitātes jaunā tūrisma produkta popularizēšanai un informēšanai tūristu piesaistei un sabiedrības informēšanai – dalību tūrisma izstādēs, drukātu un digitālu informatīvu materiālu izstrādi, rokasgrāmatas pārgājienu organizētājiem izstrādi, kā arī informatīvu pasākumu organizēšanu. Rezultātā tiks 1) Izveidots un marķēts pārrobežu pārgājiena maršruts “Mežtaka” šādā maršrutā:  Rīga - Garkalne - Rāmkalni - Sigulda - Līgatne - Cēsis - Valmiera - Strenči - Zīle - Gaujiena - Trapene - Ape - Korneti - Haanja - Piusa - Varska - Poosi - Varnja - Kalaste - Mustve - Vasknarva - Kuremaa - Toila - Lahemaa nacionālais parks - Kaberneeme - Maardu - Tallina. 2) Sekmēta reģiona kā aktīvā un dabas tūrisma galamērķa atpazīstamība.
Projekts uzsākts:
01.04.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLatvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"LatvijaRīgas19681652318249134
IesaistītaisLatvijas Valsts Meži, ASLatvijaRīgas25509678132290
IesaistītaisEstonian Rural Tourism OrganizationIgaunija.N/A000
IesaistītaisNGO Peipsimaa TourismIgaunija.N/A000
IesaistītaisNGO Setomaa TourismIgaunija.N/A000
IesaistītaisNGO ÖkokullerIgaunija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes11168629688141374
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas11771031290149000
IesaistītaisDabas aizsardzības pārvaldeLatvijaVidzemes8480222542107344