Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-447
Projekta nosaukums:
Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Explore Balts
Kopējais projekta partneru skaits:
7
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
799944.45
Kopējais projekta budžets, EUR:
941111.13
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu „Baltu ceļš“. Lai sasniegtu šos mērķus, ir noteikti sekojošie projekta apakšmērķi: Palielināt izpratni par Baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu; Veicināt izveidotā starptautiskā kultūras maršruta "Balts ceļš" atpazīstamību; Investēt maršruta “Baltu ceļš” inovatīvā un ilgtspējīgā tūrisma informācijas sistēmā. Galvenā projekta būtība ir turpināt tālāko izveidotā maršruta “Baltu ceļš” attīstību, uzlabojot kopīgo produktu ar aktivitātēm, kuras uzlabo Baltu tautu atpazīstamību uz izpēti. Galvenie : rezultāti Apmeklētāju skaita pieaugums “Baltu ceļš” teritorijā caur informētības un atpazīstamības veicinošām aktivitātēm, kā piemēram, sadarbības veidošanu ar apmaiņas vizītēm starp uzņēmējiem, izglītojošiem semināriem mērķgrupām (gidiem, tūrisma uzņēmējiem, ekskursiju organizētājiem u.c.), foto, Baltu vienības dienas organizētajiem pasākumiem utt. Apmeklētāju skaita pieaugums “Baltu ceļš” teritorijā, ieviešot jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma informācijas sistēmu, uzlabojot mājas lapu, pielietojot inovatīvus un neierastus risinājumus vēstures attēlojumam dabā (3D animācijas, papildinātā realitāte, uc.), Apmeklētāju skaita pieaugums “Baltu ceļš” teritorijā, ieviešot mārketinga  aktivitātes, kā piemēram, sagatavojot ceļvežus, sadarbojoties ar medijiem, piedaloties tūrisma izstādēs, u.c. Galvenais projekta – palielināts apmeklētāju skaits Programmas teritorijā pat 10 %. Sagaidāms, ka radītie, izmantotie rezultāts līdzekļi un vizuālās tehnoloģijas uzlabos reģiona atpazīstamību, palielinās apmeklētāju skaitu par 10 procentiem, nodrošinot ilgāku uzturēšanos Programmas teritorijā Projekta novitāte ir balstīta partneru sadarbībā ar mērķi iesaistīt un īstenot  jaunas aktivitātes un piedāvāt inovatīvus risinājumus, kas palīdzēs sasniegt kopējos projekta mērķus un sasniegt labākos projekta rezultātus. Inovatīvie risinājumi sniegs iespēju tūristiem piedzīvot jaunas pozitīvas emocijas un  uzzināt par Baltiem jaunos interesantos un pievilcīgos veidos. Partneri aptver Lietuvas un Latvijas teritoriju, tajā skaitā 4 partnerus no Latvijas - Zemgales, Kurzemes, Rundāles un Kuldīgas  un 3 partnerus no Lietuvas - Klaipēdas, Šauļiem u.c. Projekta ietvaros izveidotie  produkti, kā arī projekta aktivitātes sniegs ieguldījumu Programmas teritorijai, ieskaitot mazajai uzņēmējdarbībai un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Projekts tiks ieviests, izmantojot pārrobežu sadarbību ar mērķi piesaistīt vairāk ceļotājus reģionos, veicinot jau izveidotā tūrisma maršruta „Baltu ceļs“ un nākotnes projekta „Iepazīsti Baltus“ atpazīstamību.
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSiauliai tourism information centreLietuva.N/A126193.5522269.45148463
IesaistītaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes118784.9520962.05139747
IesaistītaisKuldīgas novada pašvaldībaLatvijaKurzemes118049.720832.3138882
IesaistītaisRundāles novada domeLatvijaZemgales94593.3716692.95111286.32
IesaistītaisZemgales plānošanas reģionsLatvijaZemgales119935.5121165.09141100.6
IesaistītaisNational Region's Development AgencyLietuva.N/A108669.6119177127846.61
IesaistītaisKlaipėda district tourism information centreLietuva.N/A113717.7620067.84133785.6