Kopīgā pārrobežu mantojuma tūrisma produkta “SAULES CELŠ” izstrāde

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-464
Projekta nosaukums:
Kopīgā pārrobežu mantojuma tūrisma produkta “SAULES CELŠ” izstrāde
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SUN ROUTE
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
723256.69
Kopējais projekta budžets, EUR:
850890.24
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projektu izveidojuši partneri, kurus vieno kopīgs ceļš Jelgava – Jonišķi – Šauļi. Šie partneri projektā pārstāv Šauļu un daļu Zemgales reģionu, kas vēsturiski bija viens kopīgs aprinķis – Saules zeme. No šī vēsturiskā Saules zemes apriņķa vēl joprojām ir saglabājies unikāls kopīgais kultūras un dabas mantojums, kam ir liels potenciāls to izmantot tūrismā.  Partneriem ir šādi kopīgie izaicinājumi un problēmas projekta teritorijā: - Ir neliels skaits tūristu un ceļotāju, kas izvēlas nakšņot un pavadīt vairāk kā 1dienu projekta teritorijā, salīdzinot ar tūristu plūsmu, kas izvēlas vienas dienas vai tikai 1 galamērķa braucienus;  - Lielākā daļa tūristu nakšņošanai izvēlas Rīgu vai Viļņu, nevis uzturas projekta un Programmas teritorijā, jo metropolēs ir pieejams daudz plašāks tūrisma un izklaides iespēju klāsts; - Tūrisma sezonalitāte un tādejādi salīdzinoši neliels skaits tūristu nesezonā (rudenī, ziemā, pavasarī), kā arī lietainā, vējainā un sniega laikā; - Ir dažādi ar sauli saistīti kultūras un dabas mantojuma objekti, tie nav sasaistīti vienā tūrisma piedāvājumā, bet katrs no tiem tiek piedāvāts kā atsevišķs brauciena galamērķis,  - Ar Sauli saistītie tūrisma objekti netiek virzīti un reklamēti tirgū vienoti kā viens kopīgs aizraujošs ceļojums; - Interaktīvo tūrisma pakalpojumu un atrakciju trūkums, liedz iespējas tūristiem nodrošināt mūsdienīgas un interaktīvas izklaidi un atpūtu. Projekta vispārējais mērķis ir palielināt tūristu un dienu skaitu, ko tie pavada Programmas teritorijā, attīstot jaunu kopīgu tūrisma maršrutu “SAULES CELŠ”, kas ietvers ar sauli saistītus kultūras un dabas mantojuma objektus.  Projekts fokusēts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un atpazīstamības veicināšanu, rosinot tūristu interesi par vienu no galvenajiem dabas elementiem (Sauli), kur tās izpausme vēsturē, dabas, sociālā un kultūras mantojumā visvairāk attīstītas Šauļu, Jonišķu un Jelgava pašvaldībās. SAULES CEĻŠ būt kopīgs Šauļu un Zemgales reģiona tūrisma piedāvājums, vienā tūrisma maršrutā apvienojot dažādus ar sauli saistītus kultūras un dabas objektus, apskates un atpūtas vietas. Tāpat projektā plānots izveidot vismaz četrus katram gadalaikam raksturīgus SAULES CEĻA tūrisma maršrutus (ziemai, pavasarim, vasarai un rudenim), veicinot un nodrošinot aizraujošas ceļošanas iespējas ne tikai vasarā, bet arī tūrisma nesezonā. Projekta specifiskie mērķi: 1) Izstrādāt jaunu kopīgu tūrisma produktu – SAULES CEĻŠ, kas ietvers ar kopīgo saules tematiku saistītos kultūras un dabas mantojuma objektus; 2) Programmas teritorijā veicināt jauna kopīg tūrisma maršruta “SAULES CEĻŠ” atpazīstamību kā pievilcīgu un interesantu galamērķi, kuru tūristi izvēlas ilgākiem (vairāku dienu)  ceļojumiem visa gada garumā. Rezultāti – Palielonāt ceļotāju un tūristu skaita pieaugumu Zemgales un Šauļu reģionos, izveidojot un popularizējot kopīgo tūrisma maršrutu “SAULES CEĻŠ”. Innovative approach / benefits from CB cooperation: 1) SUN ROUTE - new joint tourism offer with included SUN thematic objects that demonstrates and promotes common cultural and natural heritage. 2) Interactive tourism solutions (interactive videos, 3D) allowing tourists to experience the spirit of CH through augmented reality and to attract tourists in bad weather conditions and in tourism off-season. 3) QR codes within the tourism objects of SUN ROUTE allow tourists to get information about objects through their smart phones; 4) Gaming elements in SUN ROUTE journey to improve the tourists experience and motivate to return, 5) Common heritage of Siauliai and of Zemgale regions (historical SUN LAND) will be offered to tourists through interactive and interesting stories and actions that increase their willingness to spend more days in partnering regions.
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisJelgavas pilsētas domeLatvijaZemgales306268.8154047.44360316.25
IesaistītaisJoniskis tourism and business information centreLietuva.N/A204756.636133.52240890.12
IesaistītaisSiauliai tourism information centreLietuva.N/A212231.2837452.59249683.87