Eiropas reģionu atbalsts platsmasas atkritumu un piesārņojuma ierobežošanai

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
26.03.2019
Investīciju prioritāte:
6 (g) atbalstīt rūpniecisko pāreju uz resursu efektīvas izmantošanas ekonomiku, veicināt zaļo izaugsmi, ekoinovācijas un ekoloģisko raksturlielumu pārvaldību publiskajā un privātajā sektorā
Programmas prioritāte:
IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana
Projekta Nr.:
PGI06169
Projekta nosaukums:
Eiropas reģionu atbalsts platsmasas atkritumu un piesārņojuma ierobežošanai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
PLASTECO
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1335759.9
Kopējais projekta budžets, EUR:
1610258
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
PLASTIKĀTA ATKRITUMU SAMAZINĀŠANA UN NOPLŪŠANA ES REĢIONOS Plašāka mēroga plastmasas piesārņojums prasa spēcīgu ES reģionu reakciju, lai risinātu pieaugošās vides un veselības problēmas. PLASTECO saskaņā ar “Eiropas stratēģiju par plastiskajām vielām aprites ekonomikā” atbalstīs iesaistītās teritorijas, lai tās veiktu nepieciešamos pasākumus pārejai uz “jaunu plastmasas ekonomiku”; galvenā uzmanība tiks pievērsta atkritumu apsaimniekošanas attīstībai, vienreizējās lietošanas plastmasas izskaušanai no reģionālām vērtību ķēdēm un izaugsmes veicināšanai ar ekoinovāciju palīdzību. PLASTECO aptvers atkritumu apsaimniekošanas, publiskā iepirkuma, finansējuma/ieguldījumu, otrreizējo izejvielu un izpratnes veidošanas jomas. PLASTECO MĒRĶIS - tiks atbalstīti 8 partneri no 8 ES valstīm, izmantojot kopīgus politikas apguves centienus un pieredzes apmaiņu, lai gūtu labumu no ES plastmasas stratēģijas un sasniegtu savus mērķus attiecībā uz vides aizsardzību, resursu efektivitātes palielināšanu, veselības ietekmes mazināšanu un inovācijas veicināšanu. PLASTECO dos iespēju partneriem un galvenajām ieinteresētajām personām: a) novērtēt pašreizējo situāciju, potenciālu un šķēršļus savos reģionos, b) apzināt veidus, kā panākt ilgtspējīgu izaugsmi plastmasas vērtību ķēdēs un c) izstrādāt un īstenot jaunus politikas pasākumus un noteikumus. PAREDZAMĀ IETEKME — palielināta 180 valsts pārvaldes iestāžu darbinieku kapacitāte, lai efektīvi atbalstītu jaunas izaugsmes trajektorijas un energoapgādes drošību — piešķirti 19 miljoni EUR, lai atbalstītu projektus par plastmasas atkārtotu izmantošanu, ekoinovācijām, alternatīvām tehnoloģijām — lielāka informētība un konsensa veidošana plastmasas ražotāju un patērētāju vidū. GALVENIE REZULTĀTI UN SAŅĒMĒJI — 8 rīcības plāni, lai uzlabotu politiku, atbalstītu iestādes un ieinteresētās puses – 4 starpreģionu darbsemināri, 2 darba vizītesun 2 kopīgas politikas plānošanas un stratēģiskas izpētes procedūras, lai veicinātu kapacitāti partneriem un ieinteresētajām personām, 3 kopīgi tematiskie pētījumi par teritoriālajām vajadzībām un labo praksi.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.08.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMunicipality of RethymnoGrieķija.N/A000
IesaistītaisLombardy RegionItālija.N/A000
IesaistītaisStyrian Provincial GovernmentAustrija.N/A000
IesaistītaisStara Zagora Regional Economic Development AgencyBulgārija.N/A000
IesaistītaisCluster of Environmental Technologies BavariaVācija.N/A000
IesaistītaisAuvergne-Rhône-Alpes Energy Environment AgencyFrancija.N/A000
IesaistītaisBucharest-Ilfov Regional Development AgencyRumānija.N/A000
IesaistītaisBaltijas krasti, biedrībaLatvijaRīgas119414.2539804.75159219