Bizensa vides digitālā transformācija

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
26.03.2019
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Projekta Nr.:
PGI05981  
Projekta nosaukums:
Bizensa vides digitālā transformācija
Projekta nosaukuma saīsinājums:
DigiBEST
Kopējais projekta partneru skaits:
7
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1138347.2
Kopējais projekta budžets, EUR:
1579342
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Digitālā pārveide ir daļa no tehnoloģiskajām pārmaiņām, kas saistītas ar digitalizāciju un automatizāciju saistībā ar pāreju uz ceturto ražošanas revolūciju, kam ir būtiska ietekme, jo īpaši uz uzņēmumu konkurētspēju un nodarbinātību. Tomēr tā ir arī vēl nebijusi iespēja uzlabot uzņēmējdarbības attīstību, ekonomisko izaugsmi un pārmaiņas darba tirgū. Eiropas uzņēmumi var izmantot progresīvas digitālās tehnoloģijas un izmantot tādas iespējas kā lietiskais internets, lielie dati, progresīvā ražošana, robotika, 3D drukāšana, bloķēšanas ķēdes tehnoloģijas un mākslīgā intelekta piedāvājums. Skaidrs, ka tuvākajā nākotnē digitālā pārveide veicinās ekonomikas izaugsmi un kļūs par galveno nodarbinātības virzītājspēku. Digitalizācijas stāvoklis dažādās Eiropas valstīs un reģionos un nozarēs ir atšķirīgs. Turklāt pastāv lielas atšķirības starp lieliem uzņēmumiem un MVU. Tādējādi projekts paredz palīdzēt Eiropas reģioniem un uzņēmumiem, pētot esošo situāciju un novērtējot MVU digitālās pārveides problēmas un vajadzības, uzlabojot politikas instrumentus, apmainoties ar pieredzi un labu praksi, kā arī palielinot informētību.Projektā plānots izstrādāt biznesa vides digitalizācijas pašnovērtējuma rīku, kas ļaus noskaidrot uzņēmumu vājās vietas un iemeslus, kādēļ tie neizmanto IKT rīkus. Tiks sniegtas norādes un “Ceļa karte”, kā integrēties digitālajā vidē un iegūt lielāku pievienoto vērtību ekonomikai. Projekta ietvaros sākumā tiek veikts katras partnera valsts esošās situācijas izvērtējums (biznesa vides intervijas, politikas plānotāju intervijas, asociāciju un sociālo partneru intervijas). Uz sagatavotā izvērtējuma pamata tiek veidots katrai partnera valstij pielāgojams biznesa vides pašnovērtējuma rīks. Tas pilotprojekta veidā tiek testēts katrā partnera valstī. Pēc rezultātiem tiek sagatavotas rekomendācijas, lai integrētu uzņēmējus digitālajā vidē. Projekta mērķa grupas – ar informācijas sabiedrības politikas plānošanu saistītas valsts iestādes. Projekts ir esošā Interreg Skills+ projekta turpinājums. Īstenojot projektu, VARAM būs projekta vadošais partneris.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.08.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaLatvijaRīgas348716.7561538.25410255
IesaistītaisTrøndelag County CouncilNorvēģija.N/A000
IesaistītaisSviluppo Basilicata SPAItālija.N/A000
IesaistītaisGranada County Council (Provincial County of Granada)Spānija.N/A000
IesaistītaisAustria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbHAustrija.N/A000
IesaistītaisIntermunicipal Community of Tâmega and SousaPortugāle.N/A000