Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilo" un "zaļo" robežu krustojumā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
12.12.2019
Investīciju prioritāte:
5 (eki) atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei
Programmas prioritāte:
LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai
Projekta Nr.:
LLB-3-415
Projekta nosaukums:
Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilo" un "zaļo" robežu krustojumā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ENI-LLB-3-415
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
999277.8
Kopējais projekta budžets, EUR:
1110309
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts “Drošības stiprināšana latviešu, baltkrievu un lietuviešu “zilo” un “zaļo” robežu krustpunktā” ir izstrādāts, balstoties uz iepriekšējos gados aktuālajām problēmām, kuras var efektīvi atrisināt tikai pārrobežu līmenī. Kopējās problēmas ir institucionālās pārrobežu sadarbības trūkums, apkarojot pārrobežu noziedzību un nelegālo imigrāciju, kur Baltkrievija, Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantotas kā tranzīta zona. Projektā tiks īstenoti šādas aktivitātes: sadarbības tīkla izveide valsts robežu drošībai, tiesībaizsardzības iestāžu un pašvaldību sadarbības stiprināšana (konference), cilvēkresursu kapacitātes celšana (mācības un jauniešu nometne) un materiālās bāzes uzlabošana (aprīkojums)
Projekts uzsākts:
01.01.2020
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLatvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzeLatvijaRīgas458996.450999.6509996
IesaistītaisSTATE BORDER GUARD SERVICE under the Ministry of the Interior of the Republic of LithuaniaLietuva.N/A316579.535175.5351755
IesaistītaisThe State Border Committee of the Republic of BelarusBaltkrievija.N/A223700.424855.6248556