Lietu internets ar mērķi uzlabot džives kvalitāti mazās un vidējās pilsētās

Programmas nosaukums:
URBACT III starpreģionu
UK lēmuma datums:
25.06.2019
Investīciju prioritāte:
11 (ets_starpreg) izplatīt labo praksi un speciālās zināšanas un lietderīgi izmantot rezultātus, kas gūti, apmainoties ar pieredzi par pilsētvides ilgtspējīgu atjaunošanu, tostarp saikni starp pilsētām un laukiem
Programmas prioritāte:
U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību
Projekta Nr.:
5574
Projekta nosaukums:
Lietu internets ar mērķi uzlabot džives kvalitāti mazās un vidējās pilsētās
Projekta nosaukuma saīsinājums:
IoTXchange
Kopējais projekta partneru skaits:
9
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
107770.1
Kopējais projekta budžets, EUR:
132677.18
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
IoTXchange ie Eiropas pilsētu, kuras apņēmušās izstrādāt uz lietu interneta risinājumiem balstītus digitalizācijas plānus, sadarbības tīkls. Šo digitalizācijas plānu mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti mazās un vidējās Eiropas pilsētās. URBACt metodoloģija, kas balstīta uz pilsētu starptautisko sadarbību un vietējo pušu iesaisti, nodrošinās apstākļus tādu integrēto darbības plānu izstrādei, kas vadīs pilsētas jaunajā digitālās transformācijas laikmetā.
Projekts uzsākts:
01.09.2019
Projekts pabeigts:
03.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMunicipality of FundaoPortugāle.N/A000
IesaistītaisJelgavas novada pašvaldībaLatvijaZemgales578010206800
IesaistītaisDodoniGrieķija.N/A000
IesaistītaisKežmarokSlovākija.N/A000
IesaistītaisRazlogBulgārija.N/A000
IesaistītaisSaxony-AnhaltVācija.N/A000
IesaistītaisNeversFrancija.N/A000
IesaistītaisAngeZviedrija.N/A000
IesaistītaisAbo Akademi UniversitySomija.N/A000