Politikas joma enerģētika/Politikas joma transports

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
29.04.2015
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
P1.008
Projekta nosaukums:
Politikas joma enerģētika/Politikas joma transports
Projekta nosaukuma saīsinājums:
PAs Energy/Transport
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
130262.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
153250
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projektu īsteno Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Enerģētikas prioritārās jomas koordinators (LV) un Transporta prioritārās jomas koordinators (Zviedrija un Lietuva), lai īstenotu koordinācijas aktivitātes to atbildības jomās.
Projekts uzsākts:
01.07.2015
Projekts pabeigts:
01.06.2016

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisEkonomikas ministrijaLatvijaRīgas51850915061000
IesaistītaisMinistry of Enterprise and Innovation of the Kingdom of SwedenZviedrija.N/A78412.513837.592250