Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
22.05.2017
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
IL 3. Labāks ostu tīkls
Projekta Nr.:
Est-Lat55
Projekta nosaukums:
Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ESTLAT harbours
Kopējais projekta partneru skaits:
23
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
9333981.31
Kopējais projekta budžets, EUR:
10981154.53
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis: Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā. Projekta ietvaros plānotās darbības tiks īstenotas divos virzienos: investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā un ostu starptautiskais mārketings. Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā paredz šādas aktivitātes: 1. Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes); 2. Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija; 3. Padziļināšanas dabi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem; 4. Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas; 5. Investīcijas vides aizsradzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas; 6. Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide; 7. Labāki pakalpojumi jahtotājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā; 8. Tūrisma informācijas informācijas punktu izveide (stendi brošurām, Interneta pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija; 9. Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu). Ostu tīkla mārketinga aktivitātes paredz: 1. Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķatirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija); 2. Dalība tūrisma/jahtu starpautiskās izstādē; 3. Burātāju ceļveža (Crusing guide) iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai) un ostu tīkla kartes izstrāde; 4. Reklāmrakstu sagatavošana burātāju u.c. profesionālos drukātajos medijos; 5. Darbības sociālajos tīklos ostu pakalpojumu un tīkla popularizēšanai; 6. Ostu pārvaldes speciālistu un jahtklubu tīklošanās, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana; 7. Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi); 8. Helloports.com ostu informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana. Projekta mērķa grupas: • Jahtotāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla; • Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību jahtošanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē; • Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai
Projekts uzsākts:
01.06.2017
Projekts pabeigts:
31.05.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes207612.536637.5244250
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas18700033000220000
IesaistītaisEstonian Small Harbours Development CenterIgaunija.N/A289594.1151104.85340698.96
IesaistītaisLiepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldeLatvijaKurzemes348202.561447.5409650
IesaistītaisLiepāja Marina, SIALatvijaKurzemes273847.948326.1322174
IesaistītaisPāvilostas ostas pārvaldeLatvijaKurzemes183537.132388.9215926
IesaistītaisAK Pāvilosta Marina, SIALatvijaKurzemes107927.919046.1126974
IesaistītaisNew Yacht Marina, SIALatvijaKurzemes630353.2111238.8741592
IesaistītaisRojas ostas pārvaldeLatvijaKurzemes437425.2877192.71514617.99
IesaistītaisKurland, SIALatvijaKurzemes400251.3270632.59470883.91
IesaistītaisEngures ostas pārvaldeLatvijaKurzemes563742.3499483.95663226.29
IesaistītaisJūrmalas ostas pārvaldeLatvijaRīgas34901061590410600
IesaistītaisRīgas brīvostas pārvaldeLatvijaRīgas383608.4867695.62451304.1
IesaistītaisSkultes ostas pārvaldeLatvijaRīgas36626564635430900
IesaistītaisSalacgrivas Ostas PārvaldeLatvijaRīgas595197.2105034.8700232
IesaistītaisSaarte Liinid ASIgaunija.N/A750717.45132479.55883197
IesaistītaisKihnu Municipality CouncilIgaunija.N/A410767.6272488.41483256.03
IesaistītaisWetmen OUIgaunija.N/A144471.125494.9169966
IesaistītaisTõstamaa MunicipalityIgaunija.N/A346730.361187.7407918
IesaistītaisVarbla Holiday Village LtdIgaunija.N/A1231556.5217333.51448890
IesaistītaisLõunaranna Investeeringud LtdIgaunija.N/A83549.0514743.9598293
IesaistītaisKõiguste Marina MTÜIgaunija.N/A559843.3698795.89658639.25
IesaistītaisMõntu Port OÜIgaunija.N/A482771.185194.9567966