Reģionālie pasākumi jaunai attīstībai tūrismā (Building Regional Actions for New Developments in Tourism)

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
13.12.2016
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Projekta Nr.:
PGI02395
Projekta nosaukums:
Reģionālie pasākumi jaunai attīstībai tūrismā (Building Regional Actions for New Developments in Tourism)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BRANDTour
Kopējais projekta partneru skaits:
7
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1300000
Kopējais projekta budžets, EUR:
1552800
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Eiropa ir vadošais tūrisma galamērķis pasaulē. Tūrisms ir trešā ekonomikas aktivitāte, ar 3.4. milj. uzņēmumu, 12 milj. darba vietu un veidojot 9.7 % no IKP. Sektors ir bijis elastīgs starptautiskai tūristu plūsmai, sasniedzot 588 milj. 2014.gadā un ik gadu palielinot par 4% laikā no 2010-2015.gadam. BRANDTOUR projekta mērķis ir sekmēt partneru kapacitāti atbalstīt tūrismu ar veicināšanu, inovācijām un piedāvājumu diversifikāciju. Projekta mērķis ir sekmēt politikas instrumentus, lai attīstītus jaunus, pielāgotus tūrisma produktus, kas var apmierināt jaunās mērķa grupas, nodrošinot ārzemju tūristu plūsmu uz Eiropu. Ar starpreģionu sadarbības palīdzību partneru attīstīs labākus instrumentus, lai pastiprinātu jau zināmu un jaunu tūrisma gala mērķu redzamību un iekļaušanu tirgū; celt tūrisma vietu labāku mārketingu, brendingu un komunikāciju; padarīt piedāvājumus inovatīvākus, klasterizējot tūrisma MVK un produktus; palielināt sinerģiju starp privātajiem un publiskajiem tūrisma spēlētājiem; piegādāt pielāgotus tūrisma piedāvājumus, diversificējot piedāvājumu; stiprināt vietējās vērtību ķēdes un ekselenci, lai attīstītu tematisku un uz pieredzi balstītu tūrismu. Rezultātā tiks palielināta ES tūrisma MVK spēja sastapties ar izaicinājumiem tirgū, samazināt sezonalitāti un palielināt sektora ekonomisko potenciālu. Latvijas projekta partnera Ekonomikas ministrija sekmēs politiku, kas ir vērsta uz starptautisko konkurētspēju ar mārketinga un citām tūrisma MVK aktivitātēm. Politikas instruments - darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" ir cieši saistīta ar Latvijas Tūrisma attīstības vadlīnijām, kuru vispārējais mērķis ir nodrošināt Latvijas tūrisma nozares ilgtspējīgu izaugsmi, palielinot tūrisma pakalpojumu starptautisko konkurētspēju eksporta tirgos, veidos, kas saskan ar ilgtspējīga tūrisma produktu attīstības kritēriju, palielināt starptautisko tūristu ierašanos, samazināt sezonalitāti tūrisma plūsmā, kā arī palielināt vidējo uzturēšanās laiku. Kā stratēģiskie tūrisma virzieni ir MICE un veselības/atpūtas tūrisms. Sekmējot politikas instrumentu un uzlabojot politikas dokumentus, kas ir saistīts ar tūrismu, tiks palielināta tūrisma MVK konkurētspēja, likts uzsvars uz privāto un publisko partnerību kvalitātes nodrošināšanai un izpētītas jaunas iespējas tūrisma produktu ar augstu pievienoto vērtību attīstībā, uzturot tos ilgtspējīgā veidā. Ekonomikas ministrijas prioritāte ir izstrādāt stratēģiskas ievirzes, lai veicinātu mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu radošumu un attīstību jaunu tūrisma produktu radīšanā, kas palīdzētu tiem veiksmīgāk iesaistīties gan Latvijas tirgū, gan reģionālos tirgos. Tāpat svarīgi apzināt citu valstu pieredzi tūrisma nozarei specifisku jautājumu risināšanā – prioritāšu definēšanā, problēmu identificēšanā un risinājumu rašanā, lai lemtu par tuvākajos gados veicamajiem pasākumiem ilgtspējīga Latvijas tūrisma sektora izaugsmei.
Projekts uzsākts:
01.01.2017
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTuscany Region - Tourism promotion, tourism legislation and commerceItālija.N/A32300057000380000
IesaistītaisRegion of CreteGrieķija.N/A20298035820238800
IesaistītaisEkonomikas ministrijaLatvijaRīgas16898029820198800
IesaistītaisEconomic Council of East-FlandersBeļģija.N/A16898029820198800
IesaistītaisTourist Board South-LimburgNīderlande.N/A14910049700198800
IesaistītaisAGENCY FOR TOURISM OF THE BALEARIC ISLANDSSpānija.N/A18598032820218800
IesaistītaisTuscany Tourist BoardItālija.N/A10098017820118800