Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-152
Projekta nosaukums:
Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos
Projekta nosaukuma saīsinājums:
e-Card
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
496595.7
Kopējais projekta budžets, EUR:
584230.24
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Kopējā projekta "Iedzīvotāju karšu pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" problēma ir saistīta ar nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju karšu funkcionalitāti lai padarītu to izmantošanu funkcionālāku un pieejamāku iedzīvotājiem. Projekta vispārējais mērķis paredz uzlabot karšu efektivitāti, nodrošinot un administrējot sabiedriskos pakalpojumus, stiprinot pašvaldību iestāžu un struktūru kapacitāti, kā arī palielinot iedzīvotāju karšu izmantošanu Jelgavā un Šauļos, t.i., ietverot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pakalpojumus pilsētas e-kartē, kā arī nodrošināt iespēju izmantot šos pakalpojumus abpus robežai. Galvenie rezultāti - pārrobežu sadarbības rezultātā 2 pašvaldības uzlabos sabiedriskos pakalpojumus, kas saistīti ar pabalstu un piedāvāto atlaižu piešķiršanu pašvaldībā un tā piekļuvi pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju karti ar uzlabotiem un jauniem e-moduļiem. Pieeja paredz pārrobežu sadarbību, kuras pamatā atšķirīga projekta partneru pieredze, pētījums un attīstības koncepcija, jaunu e-moduļu izstrāde un pilotēšana, lai uzlabotu karšu izmantošanas iespējas. Funkcionalitāte, ko nodrošinās jaunie kartē iekļautie e-pakalpojumi, būs jauni un oriģināli šādām pašvaldību kartēm.
Projekts uzsākts:
03.04.2017
Projekts pabeigts:
02.12.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisJelgavas pilsētas domeLatvijaZemgales298040.852595.44350636.24
IesaistītaisSiauliai City Municipality AdministrationLietuva.N/A198554.935039.1233594