Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm, pierobežu reģionā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-110
Projekta nosaukums:
Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm, pierobežu reģionā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Self-service libraries
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
497473.48
Kopējais projekta budžets, EUR:
585262.94
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Kopīgie izaicinājumi: Augsts un arvien pieaugošs apmeklētāju skaits rada vajadzību uzlabot biblotēku efektivitāti un kapacitāti, lai varētu kvalitatīvi apkalpot katru klientu atbilstoši tā individuālajām vēlmēm Kā iepazīstināt ar jaunām tehnoloģijām gados vecākus apmeklētājus, kas bieži baidās no moderno tehnoloģiju risinājumiem Kā alternatīvu nelietderīgam laika patēriņam ar bezjēdzīgām spēlēm, palielināt bērnu interesi par personīgo attīstību izmantojot interaktīvus rīkus ar izglītojošiem spēļu elementiem. Virsmērķis – Bibliotēku publisko pakalpojumu efektivitātes un uz klientu-orientētas pieejas uzlabošana, ņemot vērā atšķirīgos dažādo paaudžu bibliotēkas apmeklētājus, kas dzīvo vai viesojas projekta pārrobežu (CB) teritorijā. Specifiskie mērķi: 1) Lai uzlabotu pakalpojumu efektivitāti, ieviest pašapkalpošanās risinājumus Jelgavas, Liepājas un Šauļu publiskajās bibliotēkās; 2) Uzlabot bibliotēku un to apmeklētāju CB sadarbību, izstrādājot inovatīvus uz klientu orientētus pakalpojumus, kas piemēroti dažādām apmeklētāju paaudzēm. Iznākums-Iesaistītās bibliotēkas uzlabojušas publisko pakalpojumu efektivitāti, ieviesušas jaunus risinājumus un pakalpojumus, stiprinājušas sadarbību un kapacitāti.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
28.02.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisJelgavas pilsētas bibliotēka, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādeLatvijaZemgales223932.4339517.49263449.92
IesaistītaisSiauliai city municipality public libraryLietuva.N/A189247.1233396.56222643.68
IesaistītaisLiepājas Centrālā Zinātniskā BibliotēkaLatvijaKurzemes84293.9314875.4199169.34