Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-82
Projekta nosaukums:
Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SYNERGY FOR SECURITY
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
493200.72
Kopējais projekta budžets, EUR:
580236.21
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" izstrādāts, pamatojoties uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām, ko iespējams efektīvi risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī. Kopīgie izaicinājumi skar pārrobežu institucionālās sadarbības nepietiekamību pārrobežu noziedzības, sabiedriskās drošības un nelegālās imigrācijas jautājumu risināšanai, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai. Divu gadu garumā tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!". Projekta partneru pārrobežu sadarbība, pamatojoties arī uz Šengenas Robežu kodeksu ir nepieciešama pierobežas telpas stiprināšanai, izmantojot operatīvu starpvalstu sadarbību novēršot un apkarojot smagus un sevišķi smagus noziegumus, organizēto noziedzību, tostarp cilvēku tirdzniecību un kontrabandu.
Projekts uzsākts:
17.05.2017
Projekts pabeigts:
16.05.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisIekšlietu ministrijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldeLatvijaRīgas145337.8125647.86170985.67
IesaistītaisLatvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzeLatvijaRīgas64300.2411347.1175647.35
IesaistītaisKrāslavas novada domeLatvijaLatgales49083.778661.8557745.62
IesaistītaisKārsavas novada pašvaldībaLatvijaLatgales17996.053175.7821171.83
IesaistītaisUtena County Headquarters Police CommissariatLietuva.N/A115946.3420461.13136407.47
IesaistītaisUtena District Municipality AdministrationLietuva.N/A33068.015835.5438903.55
IesaistītaisMolėtai District Municipality AdministrationLietuva.N/A32038.495653.8637692.35
IesaistītaisIGNALINA FRONTIER DISTRICT OF STATE BORDER GUARD SERVICELietuva.N/A35430.016252.3641682.37