Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
9 (b) sniegt atbalstu trūcīgu kopienu fiziskai, ekonomiskai un sociālai atjaunošanai pilsētās un lauku rajonos
Programmas prioritāte:
LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
Projekta Nr.:
LLI-136
Projekta nosaukums:
Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Regenerate deprived communities
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
169766.45
Kopējais projekta budžets, EUR:
199725.25
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Šī projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu nodarbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Biržu un Neretas pašvaldībās sekmējot sociālo grupu nodarbinātību. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgus rezultātus. Tiks izveidotas jaunas sociālās zonas Biržu un Neretas pašvaldībās: Biržos būs jauns skeitparks un tiks atjaunota Neretas skolas sporta halle, tā tiks modernizēta. Zonas izmantos visas vecuma grupas. Halle tiks izmantota ne tikai sporta aktivitātēm, bet arī kopienas sanāksmēm. Pēc skeitparka ierīkošanas Biržos tiks veicināta jauniešu aktivitāte, kā arī ciešākas attiecības ar ģimeni un vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo jaunieši būs iedrošināti doties uz skeitparku ne tikai ar saviem vienaudžiem. Projekta aktivitāšu īstenošanā ietilpst trenēšanās/praktiskās aktivitātes un sporta svētki. Trenēšanās pasākumi mēģinās izveidot ciešāku saikni starp kopienām, motivēs un iedrošinās iedzīvotāju sociālo iesaistīšanos, akcentēs fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai, apkārtējās vides ietekmi uz cilvēka psiholoģisko komfortu, profilaktiskās lekcijas jaunatnei. Pārrobežu sadarbības starp Lietuvu un Latviju vispārīgais mērķis ir sasniegt vienmērīgu Lietuvas-Latvijas robežas reģionālo attīstību sociālajās, ekonomiskajās un kultūras sfērās, kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm.
Projekts uzsākts:
01.03.2017
Projekts pabeigts:
31.10.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisBirzai district municipality administrationLietuva.N/A103864.1418328.97122193.11
IesaistītaisNeretas novada pašvaldībaLatvijaZemgales65902.3111629.8377532.14