Ģimenes ieleja (Family Valley)

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
9 (b) sniegt atbalstu trūcīgu kopienu fiziskai, ekonomiskai un sociālai atjaunošanai pilsētās un lauku rajonos
Programmas prioritāte:
LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
Projekta Nr.:
LLI-228
Projekta nosaukums:
Ģimenes ieleja (Family Valley)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
FV
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
197348.22
Kopējais projekta budžets, EUR:
232174.38
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Sabiedrības diferencēšanās ir sens fenomens, taču sabiedrība tam nepievērsa īpašu uzmanību. Tikai pēdējos gadu desmitos sociālā atstumtība ir kļuvusi par progresējošu sociālo problēmu, arī tās izpausmes veidu dažādība pieaug. Sociālā atstumtība ir kļuvusi par atzītu problēmu no arī sabiedrības puses, un tās mazināšanai tiek meklēti arvien jauni risinājumi. Sakarā ar sabiedrības polarizāciju un sociālo un ekonomisko apstākļu izmaiņām, noteiktas cilvēku grupas gan Lietuvā, gan Latvijā jūtas nedroši un nespēj pielāgoties strauji mainīgajiem dzīves tempiem un apstākļiem, kļūst pilnīgi vai daļēji atstumtas. Tika nolemts projekta ietvaros izveidot kopīgu telpu ģimenēm. Šīs iekārtotās teritorijas būs pieejamas visiem iedzīvotājiem. Izveidoto ģimenes atpūtas vietu viena no būtiskākajām funkcijām ir integrēt atstumtās kopienas sabiedriskajā dzīvē. Galvenais projekta mērķis ir mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un citām kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus trūcīgo kopienās. Šajā projektā ir iesaistīti divi partneri: Ilūkstes novada pašvaldība un Kretingas pašvaldība.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
30.04.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAdministration of Kretinga District municipalityLietuva.N/A111056.9719598.29130655.26
IesaistītaisIlūkstes novada pašvaldībaLatvijaLatgales86291.2515227.87101519.12