Veselīga dzīves veida kopas izveidošana basketbola entuziastiem Ventas upes reģionā Latvijā un Lietuvā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
9 (b) sniegt atbalstu trūcīgu kopienu fiziskai, ekonomiskai un sociālai atjaunošanai pilsētās un lauku rajonos
Programmas prioritāte:
LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
Projekta Nr.:
LLI-237
Projekta nosaukums:
Veselīga dzīves veida kopas izveidošana basketbola entuziastiem Ventas upes reģionā Latvijā un Lietuvā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BVENTA
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
196151.11
Kopējais projekta budžets, EUR:
230766.03
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Šis projekts ir kopīgi izstrādāta ar partneriem no Lietuvas – Telšu reģions un Latvijā - Kurzemes reģionā. Kopienas šajos reģionos saskaras ar nopietnām problēmām saistībā ar pieaugošo emigrāciju, darba iespējām, prasmju un zināšanu trūkumu, nepietiekamu infrastruktūru un pakalpojumiem. Tāpēc šī projekta mērķis ir risināt šīs problēmas, kas saistītas galvenokārt ar dzīves apstākļu uzlabošanu attiecīgajos nabadzīgajos reģionos. Konkrētais mērķis šajā projektā ir izveidot starptautisku basketbola entuziastu kopu ar veselīgu dzīvesveidu kas ar basketbola turnīru un sadarbības pasākumu palīdzību apvienotu Ventas upes reģionu. Šī pieredze un sporta aktivitātes ļaus sešām nabadzīgajām kopienām Latvijā un Lietuvā aktīvāk iesaistīties ietekmējot procesus ikdienas sociālajā dzīvē un sniegt daudz lielāku apņēmību un pārliecību par savu problēmu risināšanu. Kopienām, kas piedalās projektā ir Akmenes rajons, Lietuvā un Saldus novads, Latvijā, kas ir blakus viens otram kuriem cauri plūst Ventas upe. Šis simboliskais dabas savienojums tiks izmantots, lai veicinātu plašāku sadarbību un dalīšanos zināšanās par veselīgu dzīvesveidu un sportu. Pēdējos gados ir bijusi maza sadarbība starp šiem reģioniem īpaši veselīga dzīvesveida un sporta jomā, jo īpaši basketbolā – spēlē kas patīk un ir populārākā abās valstīs, kas kļūs par jaunu stimulu, kas var radīt lielāku tuvināšanos.
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
31.03.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisBK "SALDUS", biedrībaLatvijaKurzemes92872.4816389.27109261.75
IesaistītaisPublic entity "Sports and leisure club"Lietuva.N/A103278.6318225.65121504.28