Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālo iekļaušanu

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
9 (a) investēt veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas sniedz ieguldījumu valsts, reģionālajā un vietējā attīstībā, mazināt atšķirības veselības stāvokļa ziņā, veicināt sociālo iekļaušanu ar sociālo, kultūras un atpūtas pakalpojumu uzlabotas pieejamības palīdzību un veicināt pāreju no institucionāliem uz pašvaldību pakalpojumiem
Programmas prioritāte:
LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
Projekta Nr.:
LLI-163
Projekta nosaukums:
Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālo iekļaušanu
Projekta nosaukuma saīsinājums:
POZCOPING
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
535675.12
Kopējais projekta budžets, EUR:
630206.03
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Dienvidlatvijā un Ziemeļlietuvā pastāv kopīgas sociālekonomiskās problēmas, nabadzība, bezdarbs, kas izraisa sociālo izslēgšanu un rezultātā augstu stresa līmeni, kā dēļ rodas grūtības saistībā ar psihosociālajo funkcionēšanu, sociālo iekļaušanos un iesaistīšanos ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē. Turklāt pārrobežu reģionos psiholoģiskais un sociālais atbalsts ir grūti pieejams, ir vāji attīstīts sociālo pakalpojumu atbalsta saturs un to pieejamība neaizsargātām personām. Paredzētās projekta aktivitātes ir vērstas uz sociālo pakalpojumu izveidi un to efektivitāti sociāli izslēgtiem pusaudžiem, jauniešiem. Projekta ietvaros Dienvidlatvijā un Ziemeļlietuvā tiks novērtēta pusaudžu un jauniešu sociālā iekļaušanās, stresa intensitāte, pielietotās stresa pārvarēšanas stratēģijas. Izstrādātā metodika, pielietojot multisensorās istabas, sociālās, psiholoģiskās palīdzības metodes (balstoties uz pašregulāciju, informētības veicināšanu, refleksiju, emociju līdzsvarošanu), aktivizēs personīgos resursus mērķgrupas personām tālākai integrācijai mainīgajā kultūrsociālajā vidē. Izstrādātās stresa pārvarēšanas metodoloģijas ieviešana var tikt nodota un izplatīta citās valstīs un reģionos, kā arī tikt iekļauta sociālo pakalpojumu katalogā. Uzkrātā pieredze un metodoloģija tiks izmantota topošo sociālo strādnieku sagatavošanā augstākās izglītības iestādēs abās valstīs un pašreizējo speciālistu kvalifikācijas procesā. Projektā plānotās inovācijas ir jaunums visās Baltijas valstīs un tiek paredzēts, ka šīs sociālās iekļaušanas, pozitīvas stresa pārvarēšanas metodes, izmantojamas sociālo pakalpojumu sfērā, ir efektīvas un kvalitatīvas lietošanai praksē, ņemot vērā ekonomiskos ieguldījumus. Pārrobežu augstākās izglītības iestādes papildina viena otru un rada pievienoto vērtību, apvienojot pieredzi, zināšanas, profesionalitāti, un paplašina sociāli psiholoģisko pakalpojumu klāstu sociālo pakalpojumu centros abos reģionos.
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
31.03.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSiauliai UniversityLietuva.N/A292692.9951651.71344344.7
IesaistītaisRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaLatvijaLatgales243907.0443042.42286949.46