Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivititātes uzlabošana (To improve accessibility and efficiency of social services)

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
9 (a) investēt veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas sniedz ieguldījumu valsts, reģionālajā un vietējā attīstībā, mazināt atšķirības veselības stāvokļa ziņā, veicināt sociālo iekļaušanu ar sociālo, kultūras un atpūtas pakalpojumu uzlabotas pieejamības palīdzību un veicināt pāreju no institucionāliem uz pašvaldību pakalpojumiem
Programmas prioritāte:
LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
Projekta Nr.:
LLI-212
Projekta nosaukums:
Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivititātes uzlabošana (To improve accessibility and efficiency of social services)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
I See
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
419087.65
Kopējais projekta budžets, EUR:
493044.31
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Provided services are not targeted to the needs of visually impaired persons thus less effective. In addition equipment, infrastructure, information and products are not adapted to the needs of service users. Project aims to promote equal attitudes towards persons with disabilities and to improve social inclusion of persons with visual impairments. It will be reached by strengthening cooperation, raising society awareness and improving competencies of specialists, improving social infrastructure and accessibility, efficiency and diversification of social services. Adaptions according to Universal design principles for visually impaired disabled persons are essential and still an innovation in Latvia and Lithuania. Social services and infrastructure in Latvia-Lithuania border regions will be improved by adapting infrastructure, equipment and providing targeted events. Visually impaired and disabled persons will be main beneficiaries of the project. Adapted infrastructure and equipment will be useful for service users, public and tourists. Project provide complex solution for improving quality of life for persons with visual impairments and disabilities, for reducing discrimination and ensuring better possibility to participate in economic, social, political and cultural life in border regions. Learning together about needs of visually impaired persons and possible solutions, developing and providing similar services will strengthen cooperation of organisations in Programme territory.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
30.04.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes10710018900126000
IesaistītaisDay activities centre, KretingaLietuva.N/A64974.3911466.0876440.47
IesaistītaisSaldus novada pašvaldībaLatvijaKurzemes64287.2911344.8275632.11
IesaistītaisKlaipeda City Social Support CentreLietuva.N/A95752.516897.5112650
IesaistītaisLiepājas pilsētas domeLatvijaKurzemes86973.4715348.26102321.73