Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
9 (a) investēt veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas sniedz ieguldījumu valsts, reģionālajā un vietējā attīstībā, mazināt atšķirības veselības stāvokļa ziņā, veicināt sociālo iekļaušanu ar sociālo, kultūras un atpūtas pakalpojumu uzlabotas pieejamības palīdzību un veicināt pāreju no institucionāliem uz pašvaldību pakalpojumiem
Programmas prioritāte:
LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
Projekta Nr.:
LLI-151
Projekta nosaukums:
Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ADD ME
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
218445.53
Kopējais projekta budžets, EUR:
256994.75
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts “Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai” ir Visaginas “Verdenes” ģimnāzijas (Lietuvā) un Dagdas novada Aleksandrovas internātpamatskolas (Latvijā) iniciatīva. Projekta mērķis ir palīdzēt bērniem ar attīstības traucējumiem, kuri cieš no sociālās atstumtības/mazvērtības/trūkuma, attīstot bērnu sociālās prasmes un uzlabojot dzīves kvalitāti. Abiem partneriem ir plaša pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, zinot to, ka daudziem bērniem netiek nodrošināti apstākļi, kuros bērns var attīstīt un realizēt kreativitāti, māksliniecisko darbību un intelektuālo potenciālu, projekta aktivitāšu mērķis ir socializēt bērnus ar īpašām vajadzībām, izmantojot mākslu un sportu. Dažāda izglītības un darba sistēma Latvijā un Lietuvā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, dos iespēju projekta partneriem iegūt neatsveramu pieredzi, radīt metodes jaunu programmu un mācību līdzekļu veidošanai. Projekta partneri ir iecerējuši dalīties ar savu labo pieredzi, sagatavot un realizēt izglītojošās programmas, ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstīšanai un turpināt sadarboties arī pēc projekta beigām. Projekta ietvaros Visaginas pilsētas “Verdenes” ģimnāzija ierīkos kabinetu, kurā tiks īstenotas jaunas mācību programmas, kā arī izveidos sporta laukumu, kurā bērni ar īpašām vajadzībām varēs trenēties un rīkot sporta pasākumus. Savukārt Aleksandrovas internātpamatskola ierīkos relaksācijas telpas un relaksējoši-izglītojošo dabas taku, pielāgotu bērniem ar īpašām vajadzībām. Vasarā Aleksandrovas internātpamatskola organizēs nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām no Latvijas un Lietuvas. Projekta galvenie rezultāti ir balstīti uz bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanu (izveidots sporta laukums, ierīkotas relaksācijas telpas un pielāgots kabinets bērniem ar īpašām vajadzībām) un plašāka mēroga izglītojošo programmu veidošanu, profesionālo iespēju attīstīšanu un sociālās atstumtības mazināšanu (jaunas izglītojošas programmas un vasaras nometnes).
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
28.02.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisVisaginas \'Verdene\' gymnasiumLietuva.N/A102623.2918110120733.29
IesaistītaisAleksandrovas internātpamatskolaLatvijaLatgales115822.2420439.22136261.46