Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gs. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
8 (ets) veicināt stabilas un kvalitātīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti — īstenojot pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp pārrobežu mobilitāti, kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā, informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus un kopīgu apmācību
Programmas prioritāte:
LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai
Projekta Nr.:
LLI-75
Projekta nosaukums:
Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gs. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CONUS
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
673440.39
Kopējais projekta budžets, EUR:
792282.82
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Programmas areāla vispārīgs izaicinājums ir saistīts ar rūpniecības uzņēmumu pieaugošajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju zināšanām un kompetencēm. Šobrīd reģionā akūti trūkst inženieru ar prasmēm un zināšanām, kuras saistītas ar jaunajām tehnoloģijām (CAD/CAM projektēšana, CNC iekārtu un rūpniecisko robotu vadība un programmēšana,) un kuriem būtu nepieciešamās prasmes un zināšanas inovāciju ģenerēšanai. Tas ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu atvēršanu, kā arī kavē ilgtspējīgu attīstību reģionā. Vispārējais projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas -Dienvidlatvijas reģionos. Projekta ietekme uz vidi - reģions būs pievilcīgāks dzīvošanai un strādāšanai. Galvenie projekta rezultāti: 1. Uzlabotas studiju / apmācības iespējas, mācību līdzekļi un metodes. 2. Tiks uzlabotas darbinieku kompetences un prasmes atbilstoši rūpniecības sektora vajadzībām Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos. Galvenie ieguvēji no projekta rezultātiem būs cilvēki, kuri meklē iespējas apgūt rūpniecībā pieprasītākās prasmes, izglītības iestādes, rūpniecības uzņēmumi. Pārrobežu sadarbība, vienlaikus radot sadarbības tīklu, ir nepieciešama jaunu zināšanu ieguvei, zināšanu un labākās prakses apmaiņai, darba tirgus vajadzību integrēšanai un paredzēšanai, kā arī kopīgai pieejamo cilvēkresursu un infrastruktūrtas izmantošanai. Lai nodrošinātu un attīstītu mūsdienās nepieciešamās prasmes un kompetences, nepieciešama sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, rūpniecības uzņēmumiem un valsts sektoru, kas joprojām ir nepietiekama un sadrumstalota. Šī projekta mērķis ir atjaunot un kopīgot projekta partneru infrastruktūru un kompetences, kas līdz šim šajā reģionā nav darīts.
Projekts uzsākts:
03.04.2017
Projekts pabeigts:
02.04.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSiauliai UniversityLietuva.N/A375346.5166237.62441584.13
IesaistītaisDaugavpils UniversitāteLatvijaLatgales298093.8852604.81350698.69