Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
8 (ets) veicināt stabilas un kvalitātīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti — īstenojot pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp pārrobežu mobilitāti, kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā, informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus un kopīgu apmācību
Programmas prioritāte:
IL 4. Integrēts darba tirgus
Projekta Nr.:
Est-Lat40
Projekta nosaukums:
Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Valka-Valga mobility
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
364381.4
Kopējais projekta budžets, EUR:
428684
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Veicināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi piemērotu darbu vai darbinieku. Veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas, nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakalpojumus. Projektā plānotās aktivitātes: pētījums par pārrobežu darbaspēka mobilitāti, pasākumi darba devējiem (ValgasValkas uzņēmēju brokastis, igauņu valodas apmācības, darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības, u.tml. pasākumi), pasākumi darbiniekiem un darba meklētājiem (semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību, igauņu valodas apmācības u.tml.).
Projekts uzsākts:
01.03.2017
Projekts pabeigts:
28.02.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisNodarbinātības valsts aģentūraLatvijaRīgas110153.219438.8129592
IesaistītaisValkas novada domeLatvijaVidzemes79151.981396893119.98
IesaistītaisEstonian Unemployment Insurance FundIgaunija.N/A89251.715750.3105002
IesaistītaisValga Town GovernmentIgaunija.N/A80724.514245.594970