Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra attīstība

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
6 (e) veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsē¬tas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus
Programmas prioritāte:
IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide
Projekta Nr.:
Est-Lat51
Projekta nosaukums:
Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra attīstība
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Valga-Valka Centre
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
2999999.98
Kopējais projekta budžets, EUR:
3529411.76
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas –Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā.Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. 2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem. 3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā.
Projekts uzsākts:
01.06.2017
Projekts pabeigts:
31.05.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisValkas novada domeLatvijaVidzemes1511289.19266698.11777987.29
IesaistītaisValga Town GovernmentIgaunija.N/A1488710.79262713.71751424.49