Darba tirgus bez robežām

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
8 (ets) veicināt stabilas un kvalitātīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti — īstenojot pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp pārrobežu mobilitāti, kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā, informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus un kopīgu apmācību
Programmas prioritāte:
LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai
Projekta Nr.:
LLI-183
Projekta nosaukums:
Darba tirgus bez robežām
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Mobility
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
768308.13
Kopējais projekta budžets, EUR:
903891.96
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai. Tādēļ projekta mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām. Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām tādējādi uzlabojot mobilitāti. Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starp-sektorālās tēmās savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains, (3) ainavu arhitektūra un agro tūrisms, un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas. Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās.
Projekts uzsākts:
07.05.2017
Projekts pabeigts:
06.05.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKrāslavas novada domeLatvijaLatgales139513.7924620.09164133.88
IesaistītaisMalnavas KoledžaLatvijaLatgales87913.5315514.16103427.69
IesaistītaisDaugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”LatvijaLatgales89632.7115817.54105450.25
IesaistītaisBalvu novada pašvaldībaLatvijaLatgales86478.3915260.9101739.29
IesaistītaisAlanta School of Technology and BusinessLietuva.N/A89797.1515846.56105643.71
IesaistītaisZarasi Agriculture SchoolLietuva.N/A89966.5815876.46105843.04
IesaistītaisUtena Regional Centre of Vocational Education and TrainingLietuva.N/A95149.0316791.01111940.04
IesaistītaisJoniškis Agricultural SchoolLietuva.N/A89856.9515857.11105714.06