Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
6 (f) veicināt inovatīvas tehnoloģijas vides aizsardzības un resursu efektīvas izmantošanas uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas nozarē, ūdensapgādes nozarē un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma samazināšanā
Programmas prioritāte:
IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide
Projekta Nr.:
Est-Lat18
Projekta nosaukums:
Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SAFE SEA
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
465642.92
Kopējais projekta budžets, EUR:
547815.2
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta vispārējais MĒRĶIS ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību. SAFE SEA mērķis ir palielināt kapacitāti un stiprināt sadarbību ne tikai starp Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Igaunijas Glābšanas padomes (IGP) un Igaunijas Mazo ostu attīstības centra (IMOAC), bet arī ar citiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti glābšanas operācijās vides avāriju gadījumā. PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES: 1) izstrādāt standarta darbību procedūru un mācību materiālus vides negadījumu likvidēšanai; 2) pēc izstrādātās procedūras un materiāliem organizēt mācības Latvijas VUGD un IGP; 3) iepirkt nepieciešamo aprīkojumu glābšanas darbu efektīvākai īstenošanai; 4) sakārtot piebraucamos ceļus pie jūras; 5) organizēt apmācības izpratnes veicināšanai pašvaldībām, brīvprātīgajiem, piekrastes iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem. PROJEKTA REZULTĀTI: • izstrādāta standarta darbības procedūra (SDP) un mācību materiāli VUGD un IGP; • iegādāts aprīkojums: o 6 laivas ar dzinēju un ekipējumu un 6 piekabes laivām – Salacgrīvas, Saulkrastu, Jaunciema, Skolas, Rojas un Dundagas VUGD nodaļās; o ātrās reaģēšanas naftas noplūdes novēršanas / savākšanas aprīkojums (piekabe) Kuressaarē; o piesārņojuma savākšanas mazā auto piekabe un pārvietojami dīzeļdegvielas sildītāji Kuhelkonnā; o hidrauliskā spēkstacija, gliseris, darbarīki, aizsargtērpi Oressaarē; o iežu tīrītājs, akmeņu ķērājs, tamponi piesārņojuma savākšanai, darbarīki, aizsargtērpi Kuivastu; o gliseri, tamponi, darbarīki, aizsargtērpi Mõntu; • trīs kopīgas starptautiskas mācības un treniņi ar partnerorganizācijām (krasta apsardzi, policiju, robežsardzi, vides organizācijām, ostām), ko organizē VUGD un IGP sadarbībā ar IMOAC; • salaboti piebraucamie ceļi pie jūras Engures, Rojas, Salacgrīvas un Ventspils novada pašvaldībās, tādējādi pie jūras būs iespējams nokļūt ar VUGD transportu, kā arī nogādāt laivas nepieciešamajā vietā; • organizētas apmācības pašvaldībām, brīvprātīgajiem, piekrastes iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem par izpratnes veicināšanai par vides riskiem un rīcībām negadījuma seku likvidēšanu, kā arī medijiem par riska un krīzes komunikāciju. Projekta laikā iegādātais aprīkojums, salabotie piebraukšanas ceļi un notikušās apmācības un treniņi palīdzēs ātrāk reaģēt uz vides negadījumiem, kā arī likvidēt to sekas.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
31.12.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes46745.928249.2854995.2
IesaistītaisValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsLatvijaRīgas14960026400176000
IesaistītaisEstonian Rescue BoardIgaunija.N/A14798526115174100
IesaistītaisEstonian Small Harbours Development CenterIgaunija.N/A19312340822720
IesaistītaisRojas novada pašvaldībaLatvijaKurzemes25500450030000
IesaistītaisVentspils novada pašvaldībaLatvijaKurzemes25500450030000
IesaistītaisEngures novada domeLatvijaKurzemes25500450030000
IesaistītaisSalacgrīvas novada domeLatvijaRīgas25500450030000