Kopīgas ĢIS izglītības izveide, lai palielinātu darba iespējas reģionā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
8 (ets) veicināt stabilas un kvalitātīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti — īstenojot pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp pārrobežu mobilitāti, kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā, informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus un kopīgu apmācību
Programmas prioritāte:
LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai
Projekta Nr.:
LLI-206
Projekta nosaukums:
Kopīgas ĢIS izglītības izveide, lai palielinātu darba iespējas reģionā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
GISEDU
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
648994.41
Kopējais projekta budžets, EUR:
763522.85
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mūsdienās neviens speciālists vai biznesa organizācija (saistīta ar vidi) nevar ignorēt ĢIS iespēju nozīmīgumu profesionālu procesu plānošanai, vadīšanai (menedžēšanai) un darbību īstenošanas uzraudzībai. Tuvākajā nākotnē ĢIS sistēmu iespējas un ietekme tikai augs: uzlabojot aparatūru, tādējādi jo īpaši palielinot uzkrāto un iegūto telpisko datu apjomus un kvalitāti. Profesionāļu un darbinieki bez zināšanām par ĢIS nebūs konkurētspējīgi darba tirgū. Tādejādi projekta mērķis ir palielināt darba iespējas un darbaspēka mobilitāti, lai attīstītu jaunas kompetences ĢIS jomā, kas saskan ar darba tirgus nepieciešamībām reģionā un lai uzlabotu vienotu ĢIS izglītības un apmācību (treniņu) iespējas. Speciālisti ar labākām prasmēm, strādājot šis programmas reģionā, palielinās konkurētspēju. Darbspējīgi cilvēki šo reģionu ieraudzīs, kā pievilcīgu vietu gan darbam, gan dzīvesvietai. Projekts rezultātā pasniedzēji (lektori) palielinās savu kvalifikāciju iegūstot jaunākās zināšanas par ĢIS, reģionā tiks izveidoti kopīgai lietošanai domāti divi uzlaboti ĢIS kompetences centri un aptuveni divsimt apmācāmo tiks iesaistīti kopīgās apmācībās. No šī projekta lielākie ieguvēji būs studenti, darbinieki, biznesa organizācijas un arī vietējā kopiena. Šis ir pārrobežu projekts līdz ar to tas ir rentabls un ļoti efektīvs. Īstenojot projektu ar starpvalstu partneriem, tas palīdzēs iegūt uzticamus rezultātus, dalīties ar labu pieredzi, tādā veidā tas palīdzēs plaši izplatīt informāciju par projekta rezultātiem. Izzinot, kas ir nepieciešams abās valstīs ļaus studentiem iegūt labāko pieredzi un ļaus tiem kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū. Kopīgo treniņu laikā, apmācību semināri un semināri tiks organizēti dalīborganizācijās. Projekta rezultātā tiks apvienoti cilvēki kopīgas apmācības un pētniecības nolūkos.
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
31.03.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKlaipeda State University of Applied SciencesLietuva.N/A340046.3860008.19400054.57
IesaistītaisLatvijas Lauksaimniecības universitāteLatvijaZemgales308948.0354520.25363468.28