Rīgas līcī nonākošo slāpekļa savienojumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
6 (f) veicināt inovatīvas tehnoloģijas vides aizsardzības un resursu efektīvas izmantošanas uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas nozarē, ūdensapgādes nozarē un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma samazināšanā
Programmas prioritāte:
IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide
Projekta Nr.:
Est-Lat20
Projekta nosaukums:
Rīgas līcī nonākošo slāpekļa savienojumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana
Projekta nosaukuma saīsinājums:
GURINIMAS
Kopējais projekta partneru skaits:
6
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
363196.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
427290
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir izveidot integrētu slāpekļa pārvaldības sistēmu Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm, lai samazinātu barības vielu apjomu Rīgas jūras līcī. Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma ietver slāpekļa cikla inventarizāciju un riska zonu noteikšanu Rīgas jūras līča sateces baseinā. Tas nozīmē modeļa izstrādi un ieviešanu, kas balstās uz Ietekmes-Plūsmas-Avota pieeju, lai piedāvātu izmaksu efektīvākos pasākumus un palielinātu slāpekļa izmantošanas efektivitāti un samazinātu slāpekļa zaudējumus. Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma, kas tiks izstrādāta projekta ietvaros, nodrošinās harmonizētu sistēmu iesaistītajām valstīm - Igaunijai un Latvijai, kuru izmantos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā, jūras stratēģijām, kā arī esošo starpvalstu sadarbības pasākumu ietvaros. Galvenie projekta uzdevumi: OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai; Datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija; Integrētas slāpekļa pārvaldības sistēmas (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
30.09.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMinistry of Environment, Republic of EstoniaIgaunija.N/A76321.513468.589790
IesaistītaisTallinn University of TechnologyIgaunija.N/A10625018750125000
IesaistītaisLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLatvijaRīgas739501305087000
IesaistītaisLatvijas Lauksaimniecības universitāteLatvijaZemgales29750525035000
IesaistītaisLatvijas valsts mežzinātes institūts SilavaLatvijaRīgas42925757550500
IesaistītaisLatvijas Hidroekoloģijas institūtsLatvijaRīgas34000600040000