Nodarbinātības iespēju palielināšana, uzlabojot mobilitāti un darbaspēka prasmes

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
8 (ets) veicināt stabilas un kvalitātīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti — īstenojot pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp pārrobežu mobilitāti, kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā, informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus un kopīgu apmācību
Programmas prioritāte:
LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai
Projekta Nr.:
LLI-24
Projekta nosaukums:
Nodarbinātības iespēju palielināšana, uzlabojot mobilitāti un darbaspēka prasmes
Projekta nosaukuma saīsinājums:
LitLatHV
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
778024.1
Kopējais projekta budžets, EUR:
915322.51
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Jūrniecības nozarē, kā arī krastā bāzētos uzņēmumos Lietuvā un Latvijā ir novērojams kvalificētā darba spēka trūkums enerģētikas un augstsprieguma tehnologiju jomās. Ņemot vērā, ka jūrniecības nozare darbojas pēc vienotiem principiem un standartiem, piecu izglītības iestāžu apvienība: LAJM, KTK (LT), LJK, RTUVF, VT (LV) izlēma ar pārrobežu sadarbības projekta palīdzību apvienot savas spējas ar mērķi paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbinātību minētajās nozarēs. Pārrobežu sadarbība jūrniecības nozarē ir izšķiroša, ņemot vērā, ka gan tehnoloģiskie, gan jūrniecības standartu izaicinājumi ir kopīgi gan Latvijā, gan Lietuvā. Sadarbības rezultātā tiks izveidotas un izglītības programmās iekļautas 6 specializētas, praktiskas laboratorijas. Tāpat arī 13 studiju priekšmetu programmas studentiem; attīstītas/atjaunotas 2 kursu programmas pieaugušajiem, kā arī sagatavoti kopīgi metodiskie materiāli trijās valodās. Projekta laikā vismaz 106 studenti un strādājošajiem speciālistiem, pateicoties pārrobežu sadarbībai, cels savu kvalifikāciju enerģētikas un augstsprieguma tehnologiju jomās, piedaloties kopīgi rīkotajos pasākumos, piem., pieredzes apmaiņas aktivitātēs, ekskursijās pie potenciāliem darba devējiem, treniņapmācībās, tikšanās, u.c.. Gan laboratorijas, gan izglītības programmas nodrošinās projekta ilgtspēju un dos iespēju celt kvalifikāciju arī pēc projekta beigām.
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
31.03.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLithuanian Maritime AcademyLietuva.N/A301858.6553269.18355127.83
IesaistītaisKaunas Technical CollegeLietuva.N/A67772.4811959.8679732.34
IesaistītaisLiepājas Jūrniecības koledžaLatvijaKurzemes118585.4120926.84139512.25
IesaistītaisRīgas Tehniskā Universitāte Ventspils filiāleLatvijaKurzemes161136.3128435.83189572.14
IesaistītaisVentspils tehnikumsLatvijaKurzemes128671.2522706.7151377.95