Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
6 (f) veicināt inovatīvas tehnoloģijas vides aizsardzības un resursu efektīvas izmantošanas uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas nozarē, ūdensapgādes nozarē un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma samazināšanā
Programmas prioritāte:
IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide
Projekta Nr.:
Est-Lat21
Projekta nosaukums:
Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SEC
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
246270.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
289730
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mērķis: 1. Paaugstināt zināšanas par enerģijas ikdienas patēriņu un uzlabot enerģijas taupīšanu Latvijas un Igaunijas mājsaimniecībās un kopienās; 2. Paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt ar interaktīvām “mācīties darot” mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu paradumus; 3.Veicināt inovatīvus un gudrus risinājumus un labās prakses enerģijas efektīva izmantošanai, pielietojot demo vienības, IKT ierīces un instrumentus. Pasākumi: Izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”, izglītojot pamatskolu audzēkņus. Aktivitāte iekļaus pētījumu veikšanu, auditēšu un eksperimentēšu saistībā ar enerģijas patēriņu, mācot skolēniem analizēt un mainīt savus ikdienas enerģijas patēriņa ieradumus un iedvesmojot tos uzlabot arī savus vecākus un vecvecākus. Tiks veikta arī skolu personāla apmācība, enerģijas dienas Latvijā un Igaunijā, kā arī kampaņa sociālos medijos. Kampaņa “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar mērķi palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecībās ikdienas paradumos. Rezultāti: - Divu Vidzemes plānošanas reģionu skolu aprīkošana ar enerģijas klasēm; -Skolotāju apmācība energoplānošanā; -Skolēnu “Hobiju grupu” jeb pulciņu veidošana un apmācība par energoefektivitāti; -Dalība Enerģijas dienās Igaunijā; - Informatīvas lekcijas par energoefektivitāti mājsaimniecībās; Video konkurss skolēniem par energoefektīvu dzīvesveidu.
Projekts uzsākts:
01.03.2017
Projekts pabeigts:
31.08.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTartu Regional Energy AgencyIgaunija.N/A753271329388620
IesaistītaisRõuge municipality governmentIgaunija.N/A703801242082800
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes50277.58872.559150
IesaistītaisAlūksnes novada domeLatvijaVidzemes50286887459160