Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojuma piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
6 (f) veicināt inovatīvas tehnoloģijas vides aizsardzības un resursu efektīvas izmantošanas uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas nozarē, ūdensapgādes nozarē un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma samazināšanā
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB50
Projekta nosaukums:
Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojuma piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
WATERCHAIN
Kopējais projekta partneru skaits:
9
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
2029057.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
2574250.01
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
WATERCHAIN projekta ietvaros tiks iegūta un apkopota zinātniskā informācija par pētāmajām ūdenstilpēm, kā arī izmēģināti un salīdzināti dažādi tehniskie risinājumi, lai samazinātu barības un bīstamo vielu ieplūdes upēs, līdz ar to mazinot minēto vielu ieplūdi Baltijas jūrā. Ar iegūtajiem rezultātiem tiks iepazīstināti dalībvalstu iedzīvotāji. Baltijas jūras ilgtspējīgai attīstībai un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai nākotnē projekta laikā plānots attīstīt labās prakses piemērus, kuri būtu piemērojami visam Baltijas jūras reģionam. Līdz 2023. gadam plānots, ka barības un bīstamo vielu apjoms, kas ieplūst Baltijas jūrā, eksperimentālās ūdenstilpnēs būs samazināts. Veiksmīgas projekta aktivitāšu realizācijas gadījumā rezultātiem būs tieša pozitīva ietekme uz to cilvēku dzīves kvalitāti, kuri dzīvo un uzturas Baltijas jūras tuvumā.
Projekts uzsākts:
01.10.2015
Projekts pabeigts:
30.09.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSatakunta University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisPyhäjärvi InstituteSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisKTH Royal Institute of TechnologyZviedrija.N/A000
IesaistītaisTallinn University of TechnologyIgaunija.N/A000
IesaistītaisEstonian Environmental Research CentreIgaunija.N/A000
IesaistītaisRīgas Tehniskā universitāteLatvijaRīgas17620531095207300
IesaistītaisVides risinājumu institūts, nodibinājumsLatvijaVidzemes23409041310275400
IesaistītaisAland Waterwork Ltd.Somija.N/A000