Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana (Innovative Sustainable Remediation)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
6 (f) veicināt inovatīvas tehnoloģijas vides aizsardzības un resursu efektīvas izmantošanas uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas nozarē, ūdensapgādes nozarē un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma samazināšanā
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB39
Projekta nosaukums:
Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana (Innovative Sustainable Remediation)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
INSURE
Kopējais projekta partneru skaits:
7
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1909201.47
Kopējais projekta budžets, EUR:
2466422.08
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta INSURE mērķis ir samazināt piesārņoto vietu kaitīgo vielu ietekmi uz vidi. Ideja ir lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu ieplūdi Baltijas jūrā, mazināt noplūdi no piesārņotām vietām uz zemes un virszemes ūdeņiem. Praksē projekts attīstīs un testēs rentablas un ilgtspējīgas metodes, lai veicinātu ilgtspējīgāku sanāciju. Turklāt projekts koncentrējas uz efektīvāku pārvaldības metožu un jaunu risinājumu meklēšanu par piesārņotu vietu prioritizāciju, vizualizāciju, reģistrāciju un informācijas sniegšanu. Kā rezultātā projekta labākās prakses atveseļošanai un ilgtspējīgiem risinājumiem ir izstrādāta attiecībā uz piesārņotājiem. Projekts veicina rezultātu, izmantojot ilgtspējīgu sanāciju, vadības metodes un inovatīvu tehnisko aprīkojumu vizualizāciju. Piecas piesārņotās teritorijas Zviedrijā, Somijā un Latvijā tiek izmantotas kā izmēģinājuma teritorijas, lai pārbaudītu dažādas uz vietas sanācijas metodes, pierādīt to ilgtspēju un izmaksu efektivitāti, salīdzinot uzrādīt rakšanas piesārņoto vietu. Izmantojot novatoriskus instrumentus piesārņoto vietu rezultātu labāku pārskatu vizualizācijai un zināšanas par piesārņotajām vietām. Kopumā projekts rada risinājumus samazinot Bīstamu vielu uz Baltijas jūru. Latvijā izstrādātās sanācijas metodes tiks izmēģinātas SIA "Valmieras Siltums" mazuta saimniecības teritorijā. Projekta ietvaros paredzēts testēt in situ attīrīšanas metodes, kuru ietvaros attīrīšana tiek veikta piesārņojuma vietā, izmantojot dažādas bioloģiskās attīrīšanas metodes, tādējādi aizstājot ierasto metodi, kas paredz piesārņotās grunts izrakšanu un aizvešanu turpmākajai uzglabāšanai.
Projekts uzsākts:
01.09.2015
Projekts pabeigts:
31.08.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisEsterjitlandes reģiona padomeZviedrija.N/A000
IesaistītaisValmieras pilsētas pašvaldībaLatvijaVidzemes110500.0319500130000.03
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes195151.1134438.43229589.54
IesaistītaisLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLatvijaRīgas199120.5835138.92234259.5
IesaistītaisMotalas pašvaldībaZviedrija.N/A000
IesaistītaisPopulus group OySomija.N/A000
IesaistītaisHelsinku UniversitāteSomija.N/A000