Integrēta lietusūdeņu pārvaldība (Integrated Storm Water Management)

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
6 (e) veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsē¬tas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB187
Projekta nosaukums:
Integrēta lietusūdeņu pārvaldība (Integrated Storm Water Management)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
iWater
Kopējais projekta partneru skaits:
9
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1831945.07
Kopējais projekta budžets, EUR:
2351259.93
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta iWater mērķis ir uzlabot pilsētu plānošanu, izstrādājot integrētu lietusūdeņu apsaimniekošanu Centrālā Baltijas jūras reģiona pilsētās. Novērtēts, ka Baltijas jūras reģions saskaras ar biežākām un smagākām lietusgāzēm, pašreizējā plānošanas un pārvaldības prakse ir izrādījusies vāja sastopoties ar šiem izaicinājumiem. Tādējādi projekta ideja ir radīt augstāku kvalitāti, tīrāku un drošāku pilsētas vidi un paaugstināt pilsētas ilgtspēju. Lai sasniegtu savus mērķus, projekts attīsta vadlīnijas un instrumentus integrēta lietusūdeņu apsaimniekošanai un ievieš praksi pilsētas plānošanas procesā. Piemēram, projekts nodrošina platformu zinātnieku-praktiķu sadarbībai ar mērķi atrast un izstrādāt kopīgas pārvaldes metodes, vadlīnijas, instrumentus un risinājumus integrētai lietusūdeņu apsaimniekošanai. Projekts visās partneru pilsētās izveido vietējās atbalsta grupassekmējot pašvaldību spēju izstrādāt risinājumus ciešā sadarbībā ar vietējām ieinteresētajām pusēm un dažādu kopienu interešu grupām.Tādējādi vietējās pārvaldības praktiķi izveido Integrēta lietusūdeņu apsaimniekošanas pieeju, kas savienotu visus pilsētas plānošanas procesus un ieinteresētās puses. Praksē, projekta partner pilsētas apgūs jaunās programmas un apmēram 35 citās pilsētās interesenti tiks apmācīti izmantot attīstītās metodes reģionā. Papildus, lai atrastu un attīstītu jaunus un inovatīvus risinājumus 7 partneru pilsētām, kuru rezultātā taptu būvniecības vai investīciju plāni, tiks organizētas studentu sacensības. Tādējādi, pilsētu plānošana tiek veikta augstākā līmenī, attīstot, lokalizējot un izmēģinot jaunus instrumentus Centrālā Baltijas jūras reģionā.
Projekts uzsākts:
01.12.2015
Projekts pabeigts:
31.08.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRīgas domes Pilsētas attīstības departamentsLatvijaRīgas275290.548580.68323871.18
IesaistītaisJelgavas pilsētas domeLatvijaZemgales96755.517074.5113830
IesaistītaisSöderhamn pašvaldībaZviedrija.N/A000
IesaistītaisGävleZviedrija.N/A000
IesaistītaisCity Government of TartuIgaunija.N/A000
IesaistītaisHelsinki CitySomija.N/A000
IesaistītaisCity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisUnion of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission C/O City of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisAalto UniversitySomija.N/A000