Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (Sustainable regional bioenergy policies: a game changer)

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
09.02.2016
Investīciju prioritāte:
4 (e) veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus
Programmas prioritāte:
IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī
Projekta Nr.:
PGI01518
Projekta nosaukums:
Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (Sustainable regional bioenergy policies: a game changer)
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BIO4ECO
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1261636.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
1495290
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts “Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa” (Sustainable regional bioenergy policies: a game changer) jeb BIO4ECO ir starptautisks projekts, kurā ir iesaistītas 8 Eiropas Savienības dalībvalstis (Spānija, Somija, Francija, Slovēnija, Bulgārija, Itālija, Rumānija un Latvija), kuras savukārt īstenos atsevišķus, valsts līmeņa projektus. BIO4ECO virsmērķis ir tuvināt enerģētikas un zemes politikas, veidot dialogu ar interešu grupām, veicinot veiksmīgu pāreju uz oglekļa mazietilpīga ekonomiku, visās projektā iesaistītajās valstīs. Latvijā BIO4ECO ietvaros tiks veikts pētījums “Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā – daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā”. Projekta mērķis ir atbalstīt Latvijas virzību uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku, veidojot integrētu zemes izmantošanas un saistīto politiku platformu. Zemes resursa racionālas izmantošanas jautājums ir sevišķi aktuāls, lai sasniegtu klimata un atjaunojamās enerģijas mērķus, vienlaikus nodrošinot biomasas ilgtspēju.
Projekts uzsākts:
01.04.2016
Projekts pabeigts:
31.03.2020

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
IesaistītaisZemkopības ministrijaLatvijaRīgas94218.2516626.75110845
IesaistītaisLatvijas Meža īpašnieku biedrībaLatvijaVidzemes702002340093600
IesaistītaisGovernment of Catalonia - Directorate General of Natural EnvironmentSpānija.N/A114584.2520220.75134805
IesaistītaisRegional Council of North KareliaSomija.N/A150730.526599.5177330
IesaistītaisFrench Federation of forest municipalitiesFrancija.N/A132196.2523328.75155525
IesaistītaisSlovenia Forest ServiceSlovēnija.N/A10242518075120500
IesaistītaisExecutive Forest AgencyBulgārija.N/A162303.2528641.75190945
IesaistītaisAbruzzo Region - Rural Development and Fisheries Policies DepartmentItālija.N/A11135019650131000
IesaistītaisRegional Development Agency CentruRumānija.N/A9945017550117000