Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorijas

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
25.08.2015
Investīciju prioritāte:
6 (e) veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsē¬tas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus
Programmas prioritāte:
CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
Projekta Nr.:
CB155
Projekta nosaukums:
Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorijas
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Live Baltic Campus
Kopējais projekta partneru skaits:
8
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1382470.91
Kopējais projekta budžets, EUR:
1763462.55
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta Live Baltic Campus mērķis ir attīstīt akadēmiskās pilsētiņas kā inovāciju centrus, radot labāku pilsētvidi uzņēmumiem un iedzīvotājiem, tādējādi veicinot jaunu darba vietu radīšanu vietējā ekonomikā. Ideja ir izveidot darba metodi pilsētplānošanas līdzdalībai, kuru ir apstiprinājusi pilsēta, kā daļu no savas ikdienas darba. Praksē projekts apvieno pilsētu plānotājus, valdības pārstāvjus, akadēmisko pilsētiņu attīstītājus un ieinteresētās puses, lai izmantotu akadēmiskās pilsētiņas kā laboratorijas, ar mērķi izstrādāt plānus integrētākai Centrālā Baltijas jūras reģiona pilsētu vadībai. Projekts rada praktiķu tīklu, nodrošinot zināšanu pārnesi starp Centrālā Baltijas jūras reģiona ziemeļu un dienvidu daļām. Katrā teritorijā tiek īstenoti pilot izmēģinājumu, lai palielinātu līdzdalību dažādos pilsētplānošanas posmos, sākot ar oficiālo plānošanu, beidzot ar darbībām, kas papildina oficiālo plānošanu un seko pēc oficiālās plānošanas procesa.Kā galvenais rezultāts - projekts rada integrētus akadēmisko pilsētiņu attīstības plānus, kā arī pakalpojumu koncepcijas un īstenošanas plānus katram partnerreģionam, izmantojot ar pilsētas pārvaldi un iedzīvotāju līdzdalību tapušu pilotizstrādes attīstību. Turklāt šis projekts rada platformu politisko mērķu apspriešanai, apmainoties ar labo praksi un uzlabojot dzīves rādītāju kvalitāti. Izveidojot labāku pilsētvidi uzņēmumiem un iedzīvotājiem, projekts rada jaunas darba vietas, un tam ir pozitīva ietekme uz vietējo ekonomiku.
Projekts uzsākts:
01.10.2015
Projekts pabeigts:
31.03.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisHelsinki Metropolia University of Applied Sciences,Somija.N/A000
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas169757.7529957.25199715
IesaistītaisLatvijas UniversitāteLatvijaRīgas169787.529962.5199750
IesaistītaisUniversity of TurkuSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A000
IesaistītaisUpsalas UniversitāteZviedrija.N/A000
IesaistītaisStoholmas UniversitāteZviedrija.N/A000
IesaistītaisHelsinki CitySomija.N/A000